MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Ako već niste zaključili polisu životnog osiguranja, postoji verovatnoća da ste potajno već razmišljali o tome - možda ste i započeli razgovor sa prijateljima o tome, ili istraživali na internetu da saznate nešto više. Zaključenje polise je velika odluka i zaslužuje mnogo razmatranja. Postoji nekoliko važnih pitanja koja trebate uzeti u obzir.

Zašto Vam je potrebno životno osiguranje?

Postavimo pitanje na drugačiji način: Šta će biti primarna svrha Vaše polise? Odgovor je često višestruk i zavisi od bračnog statusa, da li imate potomke i slično. Evo nekoliko uobičajenih razloga ljudi kupuju polisu životnog osiguranja:

  •     Zaštita prihoda porodice
  •     Ostavljanje nasleđa deci i/ili unucima
  •     Davanje poklona deci i/ili unucima
  •     Doniranje u dobrotvorne svrhe
  •     Obezbeđivanje neophodnih sredstava za sahranu
  •     Isplata hipoteke ili nekog duga
  •     Ulaganje u  obrazovanje deteta
  •     Planiranje za nepredviđene situacije

Vaš odgovor na ovo pitanje će uticati na to koliki je iznos polise koji Vam je potreban, kao i kakvi su odgovori na mnoga od preostalih pitanja.

Šta je potrebno da polisa osiguranja ,,pokrije“?

Ovo je još jedan potencijalno složen odgovor koji će usloviti dalje opcije u izvesnoj meri. Razmislite o tome na ovaj način: U slučaju neželjenog događaja, koliko je novca potrebno Vašoj porodici da ispuni obaveze u kratkom roku - nepokriveni medicinski troškovi, troškovi sahrane, izmirenje dugova i slično.

Za koju vrstu životnog osiguranja da se odlučim?

"Štedno" i "riziko" osiguranje su dve glavne kategorije životnog osiguranja, i svako od njih ima svoje prednosti. Riziko osiguranje pruža zaštitu za određeni vremenski period i u slučaju nastupanja smrti osiguranika obezbeđuje korisnike osiguranja. Štedna polisa pored rizika smrti pokriva i doživljenje osiguranika, a osigurana suma je u proporciji sa periodom i iznosom plaćanja premije.

Štedna polisa je obično nešto skuplja, s tim da može biti mudrija dugoročna opcija. Još jedan argument: Uloga polise osiguranja može se promeniti tokom vremena, tako da se može razmotriti miks obe vrste zaštite.

Na koji period da ugovorim polisu?

Ovo može biti jedno od najtežih pitanja. Niko ne zna šta sutra donosi, naravno, i to je dobar razlog da razmislite o polisi na što duži period. Dok mnogi ljudi misle samo o životnom osiguranju kao o naknadi u slučaju smrti tokom radnog veka,  treba imati u vidu da dodatan izvor prihoda pored redovne penzije može biti od presudnog značaja za egzistenciju Vas i Vaše porodice.

Trajanje radnog veka  i zaštita posebnog interesa - kao što su kredit ili hipoteka su razlozi koje ćete morati da uzmete u obzir prilikom razmatranja potencijalnog trajanja polise.

Da li mi je potrebna fleksibilnost za plaćanje premije?

Prilagodite plaćanje premije svojim izvorima prihoda. Tako da ako na primer primate mesečno zaradu, svakako da će mesečna dinamika plaćanja premije za Vas biti najoptimalnija. Sa druge strane, ako imate privatni biznis, sezonski posao i sl. mogli biste da razmislite o kvartalnoj, tromesečnoj ili godišnjoj dinamici plaćanja premije.

Da li će mi biti potrebna dodatna novčana sredstva?

Dobra vest je da mnogi ljudi koji kupe riziko polisu je ne iskoriste (Život je dobar.) Loša vest je da ništa ne ostaje nakon isteka polise.

Nasuprot tome, štedna polisa životnog osiguranje Vam može omogućiti da "pozajmite" sredstva, kao i mogućnost da prekinete polisu uz povrat dela novca ukoliko Vam osiguranje više nije potrebno.

Programi životnog osiguranja

Adut program

Program Adut

Nikad sami u životu

Više

Sigurnost

Sigurnost

Nikad sami u životu

Više

Sigurnost Plus

Sigurnost Plus

Nikad sami u životu

VIše

Sigurnost Kredit

Sigurnost Kredit

Nikad sami u životu

Više

Standard

Standard

Nikad sami u životu

Više

Standard Plus

Standard Plus

Nikad sami u životu

Više

Standard Pro

Standard Pro

Nikad sami u životu

Više

Naša budućnost

Naša budućnost

Nikad sami u životu

Više

Zlatna jesen

Zlatna jesen

Nikad sami u životu

Više

Dopunska osiguranja

Program dopunskih osiguranja

Nikad sami u životu

Više

Prijava osiguranog slučaja

Prijavite štetu

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}