Razmišljate o polisi životnog osiguranja, ali je još uvek  nemate.

Na pravom ste mestu. Pre nego što se odlučite na ovaj važan korak, bitno je da razmotrite nekoliko stvari.

Zašto je potrebno životno osiguranje?

Većina naših klijenata polisu kupuje zbog nekih od sledećih razloga:

  • Zaštita prihoda porodice
  • Ostavljanje nasleđa deci i/ili unucima
  • Davanje poklona deci i/ili unucima
  • Obezbeđivanje pogrebnih troškova
  • Zalog za dobijanje bankarskih kredita
  • Ulaganje u obrazovanje deteta
  • Lakše prevazilaženje nepredviđenih situacija (bolest, povrede, hirurške intervencije, smrt)
  • Planiranje penzije
  • Investiranje  

Svojim klijentima savetujemo da razmisle šta žele da ostave svojim najmilijima u slučaju nekog neželjenog događaja ili da im poklone za neke posebne prilike.

Koje vrste životnog osiguranja postoje?

Riziko osiguranje  obezbeđuje finansijsku zaštitu porodice osiguranika u slučaju smrti osiguranika. Osigurane sume kod ove vrste osiguranja su visoke, a iznos koji  se plaća je nizak. Obično ga ugovaraju naši klijenti, koji smatraju da su  izloženi povećanim rizicima (npr. rizici na poslu, stalna putovanja i sl).

Osiguranje za slučaj doživljenja obezbeđuje rešavanje bitnih događaja u životu (kupovina stana, obezbeđenje sredstava deci za školovanje, osamostaljivanje…) ili zaštitu životnog standarda u kasnijoj životnoj dobi (dodatna sredstva u penziji).

Mešovito osiguranje predstavlja spoj riziko osiguranja i osiguranja za slučaj doživljenja. Ovo osiguranje pored finansijske zaštite porodice, omogućuje osiguraniku i planiranje lepih događaja (penzija, školovanje dece, hobi, ...).

Životno osiguranje sa ulaganjem u investicione jedinice predstavlja kombinaciju riziko osiguranja i ulaganja u investicione fondove. Ugovaraju ga klijenti koji žele veće prinose od uobičajenih.

Na koji period da ugovorim polisu?

Dužina polise zavisi od toga koji životni izazov želimo da rešimo polisom osiguranja (penziju, školovanje dece, zaštitu porodice,...). Preporuka je zaključiti ugovor na što duži period, jer je život nepredvidiv i mogu nastupiti razlogi zbog kojih ne možemo da zaključimo novi ugovor nakon isteka osiguranja (npr. bolest, invaliditet,...).

Šta će biti sa polisom ukoliko ne mogu da je plaćam do isteka ugovora?

Naše polise su veoma fleksibilne. U toku trajanja osiguranja moguće je povećati/smanjiti premiju osiguranja, zatražiti mirovanje ili pozajmicu ili prekinuti ugovor.

Kako mogu da platim osiguranje?

Osiguranje se može platiti u RSD ili EUR u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim ratama. Premija može biti plaćena i jednokratno.

Plaćanje se može izvrštiti putem opšte uplatnice, administrativne zabrane, zabrane kod PIO fonda, putem trajnog naloga ili platimatika.

Programi životnog osiguranja

Životno osiguranje u ulaganje u investicione fondove

Sava Progresiv

Nikad sami u životu

Više

Standard

Standard

Nikad sami u životu

Više

Standard Plus

Standard Plus

Nikad sami u životu

Više

Standard Pro

Standard Pro

Nikad sami u životu

Više

Adut program

Adut

Nikad sami u životu

Više

Sigurnost

Sigurnost

Nikad sami u životu

Više

Sigurnost Plus

Sigurnost Plus

Nikad sami u životu

VIše

Sigurnost Kredit

Sigurnost Kredit

Nikad sami u životu

Više

Naša budućnost

Naša budućnost

Nikad sami u životu

Više

Zlatna jesen

Zlatna jesen

Nikad sami u životu

Više

Dopunska osiguranja

Dopunska osiguranja

Nikad sami u životu

Više

Prijava osiguranog slučaja

Prijavite štetu

 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}