Životno osiguranje - SIGURNOST Plus 

Šta je program SIGURNOST Plus? 

Ovaj program osiguranja života pored finansijske zaštite najbližih u slučaju smrti osiguranika, omogućava osiguraniku obezbeđenje novca za lečenje u slučaju dijagnoze jedne od težih bolesti. 

Šta je osigurano? 

 • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja  
 • Dijagnoza jedne od 6 težih bolesti:  
  • kancerogena oboljenja (maligni tumori), 
  • infarkt miokarda (infarkt srca), 
  • koronarna by – pass operacija (bolesti srca, koje iziskuju hirurško lečenje koronarnih krvnih sudova srca), 
  • kap (moždana kap apopleksija), 
  • bubrežna insuficijencija (otkazivanje rada bubrega), 
  • transplantacija organa. 

Od čega još mogu da se osiguram? 

Ugovaranjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su: 

 • Smrti usled nesrećnog slučaja,  
 • Trajni invaliditet,  
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, 
 • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem, 
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje, 
 • Pokriće za hirurške intervencije,  
 • Drugo lekarsko mišljenje
 • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit. 

Ko se može osigurati i na koji period? 

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, a trajanje osiguranja se može ugovoriti na period od 1 do 30 godina. 

Koji su benefiti ovog programa? 

 • Osnovna korist od proizvoda sastoji se u pružanju finansijske potpore porodici u slučaju smrti osiguranika. 
 • Uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost u nepredviđenim životnim situacijama. 
 • U slučaju nastanka teže bolesti, ugovarač nema obavezu plaćanja premije, dok se porkiće za slučaj smrti nastavlja u visini polovine osigurane sume do isteka trajanja osiguranja. 

Premija 

Posebna pogodnost kod ovog programa osiguranja je pristupačna premija, koja se može ugovoriti već od 3 EUR mesečno. 

Premija može biti plaćena godišnje ili u mesečnim, kvartalnim i polugodišnjim ratama. 

Primer

Pristupna starost: 30 godina
Period trajanja osiguranja: 30 godina
Pokriće 6 težih bolesti DA
Osigurana suma: 25.000,00 EUR
Mesečno izdvajanje (premija): 16,06 EUR

(*) Primer obračuna je informativnog karaktera 

Uslovi osiguranja

SIGURNOST Plus - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST Plus - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom sa uključenim pokrićem težih bolesti

SIGURNOST Plus - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

SIGURNOST Plus - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}