Poštovani korisnici usluga Sava osiguranja,

Ukoliko želite da nam uputite prigovor, molimo Vas da u nastavku pogledate u kojim slučajevima i na koje sve načine to možete učiniti:

Podnošenje prigovora-Obaveštenje o pravu korisnika usluge osiguranja 04/2017

Prigovor možete podneti:

  • pismenim putem, slanjem dopisa (preuzmite obrazac na svoj računar -      Prigovor - formular u PDF, pupunite ga i odštampajte) na adresu SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd
  • u bilo kojoj od naših poslovnih jedinica (www.sava-osiguranje.rs, poslovna mreža)
  • putem internet prezentacije ili elektronske pošte (preuzmite na svoj računar obrazac Prigovor - formular u PDF i popunite), slanjem prigovora na adresu prigovori@sava-osiguranje.rs, kada je društvo za osiguranje dužno da odmah potvrdi prijem prigovora
  • popunjavanjem online formulara

Napomena:
Formular prigovora je napravljen u PDF formatu korišćenjem dinamičkih XFA formi i iz tog razloga omogućeno je prikazivanje isključivo u novijim verzijama Adobe Reader-a (od verzije 10+). Ukoliko nemate instaliran, ili imate stariju verziju Adobe Reader-a, noviju besplatno možete preuzeti sa adrese: https://get.adobe.com/reader/