Poštovani korisnici usluga Sava neživotnog osiguranja,

Ukoliko želite da nam uputite prigovor, molimo Vas da u nastavku pogledate u kojim slučajevima i na koje sve načine to možete učiniti:

Podnošenje prigovora-Obaveštenje o pravu korisnika usluge osiguranja 04/2017

Prigovor možete podneti:

Napomena:
Formular prigovora je napravljen u PDF formatu korišćenjem dinamičkih XFA formi i iz tog razloga omogućeno je prikazivanje isključivo u novijim verzijama Adobe Reader-a (od verzije 10+). Ukoliko nemate instaliran, ili imate stariju verziju Adobe Reader-a, noviju besplatno možete preuzeti sa adrese: https://get.adobe.com/reader/