Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Osiguranje se ugovara sa trajanjem osiguranja od godinu dana.
Osigurati se mogu zdrave osobe.

Najčešći rizici koji se osiguravaju:

 • invalidnost
 • smrt zbog nezgode (nesrećnog slučaja)
 • prolazna nesposobnost za rad
 • narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku pomoć.

Premija osiguranja najčešće zavisi od:

 • ugovorene kombinacije osiguranih rizika
 • visine ugovorene sume osiguranja
 • ugovorenog broja osiguranih lica.

Pored istaknute četiri vrste osiguranja u našoj ponudi su i sledeće vrste osiguranja od posledica nezgode:

 1. Osiguranje učenika i studenata - Mogu se osigurati redovni i vanredni učenici osnovnih, srednjih i drugih škola, odnosno redovni i vanredni studenti viših i visokih škola, fakulteta i akademija, od navršene šeste do navršene dvadeset osme godine života.
 2. Osiguranje vozača, putnika i radnika - Mogu se osigurati sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili zaposlenog na motornom ili drugom vozilu, bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost, izuzev duševno bolesnih lica i lica potpuno lišenih poslovne sposobnosti. Ako je ugovor o osiguranju zaključen bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguravač je u obavezi samo za osigurane slučajeve vezane za vozilo naznačeno u polisi osiguranja. Osiguranje se može ugovoriti ili samo za vozača ili za vozača i ostala lica u vozilu naznačenom u polisi osiguranja. 
 3. Osiguranje turista i izletnika - Mogu se osigurati turisti bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost. Ugovarči osigurankja su turističke i slične organizacije koje se bave organizacijom i sprovođenjem turističkih i sličnih putovanja i ostale organizacije (preduzeća, ustanove i sl.) koje za svoje članove, samostalno ili uz pomoć turističkih organizacija organizuju turistička i slična putovanja.
 4. Osiguranje lica za vreme ekskurzija, letovanja i zimovanja - Ovo osiguranje se može zaključiti samo kao kolektivno na osnovu spiska osiguranih lica. Mogu se osigurati sva lica na putovanju (prema spisku u prilogu polise osiguranja) bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost. Ugovarač osiguranja može biti svaka organizacija koja organizuje letovanje, zimovanje, logorovanje ili slični boravak, bez obzira da li plaća premiju iz svojih sredstava ili je naplaćuje od učesnika.
 5. Osiguranje članova sportskih organizacija - Mogu se osigurati registrovani sportski takmičari, članovi sportskih organizacija i svi sportisti učesnici pojedinih sportskih takmičenja i treninga. Ovo osiguranje se može ugovoriti pojedinačno ili grupno. Sva lica koja se osiguravaju po jednoj polisi (sa naznakom ili bez naznake imena i prezimena), osiguravaju se na jednake osigurane sume i po istoj kombinaciji osiguranih slučajeva.
 6. Osiguranje članova udruženja, društava, organizacija i drugih lica - Svako pravno ili fizičko lice, udruženje, društvo, organizacija i slično, koje želi da osigura svoje članove može ugovoriti ovu vrstu osiguranja. Osigurati se mogu članovi udruženja, društava, organizacija i druga lica: članovi kulturno-umetničkih društava, članovi planinarskih društava, hajkači (goniči) u lovu i lovci i ribolovci, polaznici škola skijanja i plivanja, lica koja pri rekreaciji koriste žičare i uspinjače.