Osiguranje od nezgode za pravna lica

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Osiguranje se ugovara sa trajanjem osiguranja od godinu dana. Osigurati se mogu zdrave osobe.

Najčešći rizici koji se osiguravaju:

  • invalidnost
  • smrt zbog nezgode (nesrećnog slučaja)
  • prolazna nesposobnost za rad
  • narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku pomoć.

Premija osiguranja najčešće zavisi od:

  • ugovorene kombinacije osiguranih rizika
  • visine ugovorene sume osiguranja
  • ugovorenog broja osiguranih lica.

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje gostiju u hotelima

Osiguranje gostiju u hotelima i sličnim objektima

Nikad sami u nezgodi

Više

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje učenika i studenata

Osiguranje učenika i studenata

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje vozača, putnika i radnika

Osiguranje vozača, putnika i radnika

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje turista i izletnika

Osiguranje turista i izletnika

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje lica za vreme ekskurzija, letovanja i zimovanja

Osiguranje lica za vreme ekskurzija, letovanja i zimovanja

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje članova sportskih organizacija

Osiguranje članova sportskih organizacija

Nikad sami u nezgodi

Više

Osiguranje članova udruženja

Osiguranje članova udruženja, društava, organizacija i drugih lica

Nikad sami u nezgodi

Više

Prijava osiguranog slučaja

Prijavite štetu

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}