Osiguranje lica za vreme ekskurzija, letovanja i zimovanja od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Ovo osiguranje se može zaključiti samo kao kolektivno na osnovu spiska osiguranih lica. Mogu se osigurati sva lica na putovanju (prema spisku u prilogu polise osiguranja) bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost. Ugovarač osiguranja može biti svaka organizacija koja organizuje letovanje, zimovanje, logorovanje ili slični boravak, bez obzira da li plaća premiju iz svojih sredstava ili je naplaćuje od učesnika.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}