Korišćenje WEB stranice

Svrha ove WEB stranice je da prikaže opšte informacije o kompanijama „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd i „Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd, njihovo poslovanje i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije, koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovaj WEB, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.

Kada pretražujete početnu stranu WEB-a, možete da ostanete anonimni. Podaci o ličnosti se ne prikupljaju. Na određenim stranama ovog WEB-a može da se dogodi da ćete pomoću upisivanja podataka kroz kontakt formu, pristup chat-u, pri obračunu premije, pozivanju osiguravajućeg agenta, kupovinom polise ili učestvovanjem u online anketama i sl. dobrovoljno poveriti svoje lične podatke, kao što su: ime i prezime, adresa, e-mail, IP adresa i sl. Garantujemo da su podaci o ličnosti poverljivi. Navedene podatke koristićemo za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda, ugovaranja sastanka sa korisnikom povodom te ponude i slanje odgovora na upite korisnika.

Sve informacije (tekstualne i vizuelne) koje se nalaze na stranicama ovog WEB-a su dozvoljene zakonom, podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na ovom WEB-u mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih upozorenja o autorskim i drugim pravima. Materijal objavljen na ovom WEB-u ne sme biti kopiran, reprodukovan ili distribuiran u komercijalne svrhe bez izričite, pismene dozvole „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd i „Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd. Bilo koja vrsta reprodukcije sadržaja ovog WEB-a mora biti jasno označena sa „Sava osiguranje a.d.o. Beograd – Sva prava zadržana“.

Stranice ovog WEB-a mogu da sadrže informacije o drugim licima i linkove WEB stranica drugih lica, koji, po našoj proceni, mogu da budu korisni za posetioce ovog WEB-a, a za čije sadržaje nismo odgovorni.

Zadržavamo pravo izmene sadržaja ovog WEB-a u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave i ne preuzimamo odgovornost za posledice toga.

„Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd i „Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd se obavezuju da svim korisnicima ovog WEB-a obezbede da se svi Vaši podaci o ličnosti koriste isključivo za Vaše poslovanje sa „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd i „Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd i da ih neće otkriti drugim licima.

Više informacija o obradi ličnih podataka možete naći u Politici privatnosti.

Ovde se detaljnije možete upoznati sa Pravilima o korišćenju kolačića (cookies).

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}