MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Uslovi korišćenja

Svrha ovih web stranica je da prikaže opšte informacije o kompaniji "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd, njeno poslovanje i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije, koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovaj WEB, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.

Kada pretražujete početnu stranu "Sava neživotno osiguranja" a.d.o. Beograd, možete da ostanete anonimni. Lični podaci se ne prikupljaju. Na određenim stranama ovog WEB-a može da se dogodi da ćete pomoću upisivanja podataka pri obračunu premije, pozivanju osiguravajućeg agenta, kupovinom polise ili učestvovanjem u online anketama, dobrovoljno da poverite svoje lične podatke, kao što su: ime i prezime, adresa, e-mail i sl. "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd garantuje da su lični podaci poverljivi.

Sve informacije (tekstualne i vizuelne) koje se nalaze na stranicama ovog WEB-a su dozvoljene zakonom, podležu autorskim pravima i drugim oblicima intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na ovom WEB-u mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih upozorenja o autorskim i drugim pravima. Materijal objavljen na ovom WEB-u ne sme biti kopiran, reprodukovan ili distribuiran u komercijalne svrhe bez izričite, pismene dozvole Sava osiguranja. Bilo koja vrsta reprodukcije sadržaja ovog WEB-a mora biti jasno označena sa „Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd – Sva prava zadržana“.

Stranice ovog WEB-a mogu da sadrže informacije o drugim licima i linkove WEB stranica drugih lica, koji, po našoj proceni, mogu da budu korisni za posetioce ovog WEB-a. „Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd nije odgovorno za njihove sadržaje.

„Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd, takođe, zadržava pravo izmene sadržaja ovog WEB-a u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd ne preuzima odgovornost za posledice toga.

Ovde se detaljnije možete upoznati sa Pravilima o korišćenju kolačića (cookies).

Izjava o privatnosti

Na određenim stranicama ovog WEB-a koje se odnose na zaključivanje osiguranja ili na informativne obračune premije, imaćete mogućnost upisivanja nekih ličnih podataka, o čemu ćete biti obavešteni. Upisivanje bilo kog Vašeg ličnog podatka je dobrovoljno. „Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd se obavezuje da svim korisnicima ovog WEB-a obezbedi da se svi Vaši lični podaci koriste isključivo za Vaše poslovanje sa „Sava neživotno osiguranjem a.d.o. Beograd i da ih neće otkriti drugim licima.

Više informacija o obradi ličnih podataka možete naći u Politici privatnosti.

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}