Pravne informacije

Svrha ovih WEB stranica je da prikaže opšte informacije o kompaniji "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd, njeno poslovanje i usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije, koje se odnose na svakoga ko poseti ovaj sajt. Ako nastavite da koristite ovaj WEB, podrazumeva se da pristajete na uslove navedene u nastavku ovog obaveštenja.