U slučaju nastupanja štetnog događaja, odgovarajući obrazac – PRIJAVA ŠTETE možete preuzeti u PDF formatu. Uz popunjenu i potpisanu prijavu štete potrebno je da priložite odgovarajuću dokumentaciju ---> Spisak potrebne dokumentacije.

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Izjava u vezi štete na motornom vozilu.pdf

Prijava štete - autoodgovornost.pdf 

Prijava štete – auto kasko.pdf 

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Prijava nesrećnog slučaja – za vreme puta i boravka u inostranstvu.pdf 

Prijava nesrećnog slučaja – invaliditet.pdf 

Prijava nesrećnog slučaja – učenici_studenti.pdf

Prijava nesrećnog slučaja – hirurška intervencija i teže bolesti.pdf 

Prijava nesrećnog slučaja – smrt od nesreće.pdf 

 

OSIGURANJE IMOVINE

Prijava štete – kombinovano osiguranje domaćinstva.pdf 

Prijava štete iz osiguranja mašina od loma i drugih opasnosti.pdf

Prijava štete iz osnova osiguranja od provalne krađe i razbojništva.pdf

Prijava štete iz osnova osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti

Prijava štete iz osnova osiguranja stakla od loma

Prijava štete kod osiguranja životinja

Prijava štete na usevima i plodovima

 

OSIGURANJE TRANSPORTA

Prijava štete – transport

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Prijava štete iz osnova osiguranja od odgovornosti iz delatnosti

 

Uputstvo i obrasci za prijavu štete za vlasnike Intesa HIT tekućeg računa:

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/osiguranja/nezgoda/uputstvo-za-prijavu-st/

 

***************************

Postupak rešavanja odštetnog zahteva

***************************