Putno osiguranje

Prijava štete

Osiguranje od nezgode
(Intesa platni računi)

Prijava štete

Osiguranje od autoodgovornosti

 

Prijava štete

Kombinovano osiguranje domaćinstva

 

Prijava štete

Osiguranje imovine

Požar, provalna krađa, lom stakla, lom mašina, računari, pokretna tehnika

Prijava štete

Osiguranje od nezgode

Prijava štete

Auto kasko osiguranje

 

Prijava štete

Životno osiguranje

Prijava štete

Osiguranje od odgovornosti

Prijava štete

Zdravstveno osiguranje

Prijava štete

Osiguranje poljoprivrede

Životinje, usevi i plodovi

Prijava štete

Osiguranje CMR (roba u transportu)

Prijava štete

Osiguranje transporta

Prijava štete

Osiguranje garancije putovanja

Prijava štete

Osiguranje za slučaj nemogućnosti otplate kredita

Prijava štete

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}