• Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja po polisi putnog zdravstvenog osiguranja - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
  • Original lekarski nalaz
  • Originalni računi troškova lečenja
  • Kompletna medicinska dokumentacija
  • Kopija polise putnog zdravstvenog osiguranja
  • Kopija pasoša sa pečatima izlaska i ulaska u zemlju
  • Kopija prve strane kartice tekućeg računa

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}