MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Sava neživotno osiguranje 

Naziv: Sava neživotno osiguranje a.d.o.

Sedište: Bulevar vojvode Mišića 51, 11040 Belgrade, Serbia

Vrsta delatnosti: obavljanje poslova neživotnih osiguranja

Akcionar: Sava Re d.d., Ljubljana: 100%

Matični broj: 17407813

PIB: 100002516

Telefon: +381 11 777 39 39

E-mail: info@sava-osiguranje.rs

Website: www.sava-osiguranje.rs

Sava Neživotno Osiguranje, a.d.o.

Sava životno osiguranje

Naziv: Sava životno osiguranje a.d.o.

Sedište: Bulevar vojvode Mišića 51, 11040 Belgrade, Serbia

Vrsta delatnosti: obavljanje poslova životnih osiguranja

Akcionar: Sava Re d.d., Ljubljana: 100%

Matični broj: 20482443

PIB: 105893619

Telefon: +381 11 777 39 39

E-mail: zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Website: www.sava-osiguranje.rs

Sava životno osiguranje

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}