Sava neživotno osiguranje 

Naziv: SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Sedište: Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija

Matični broj: 17407813

PIB: 100002516

Vrsta delatnosti: obavljanje poslova neživotnih osiguranja (6512)

Akcionar: Sava Re d.d., Ljubljana: 100%

Sava životno osiguranje

Naziv: SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Sedište: Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija

Matični broj: 20482443

PIB: 105893619

Vrsta delatnosti: obavljanje poslova životnih osiguranja

Akcionar: Sava Re d.d., Ljubljana: 100%

a

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}