Organizacija društva

SAVA RE, d.d., Ljubljana iz Republike Slovenije je 100% vlasnik „SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd.

 IZVRŠNI ODBOR

 
 
 
Predsednik Izvršnog odbora - Bojan Mijailović

 

Član Izvršnog odbora - Aleksandar Ašanin           

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik – Jošt Dolničar

Član Nadzornog odbora - Nebojša Šćekić

Član Nadzornog odbora - Josif Jušković