Organizacija društva

SAVA RE, d.d., Ljubljana iz Republike Slovenije je 100% vlasnik „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd.

 IZVRŠNI ODBOR

Predsednik Izvršnog odbora - Mirjana Bogićević

Član Izvršnog odbora - Aleksandar Ašanin

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik – Jošt Dolničar

Član Nadzornog odbora - Nebojša Šćekić

Član Nadzornog odbora - Josif Jušković