Organizacija društva

SAVA RE, d.d., Ljubljana iz Republike Slovenije je 100% vlasnik „SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd i „SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE’’ a.d.o. Beograd.

b

 

Sava neživotno osiguranje 

Izvršni odbor

Bojan Mijailović

Bojan Mijailović

Predsednik Izvršnog odbora

Aleksandar Ašanin

Aleksandar Ašanin

Član Izvršnog odbora

Nadzorni odbor

  • Predsednik – Peter Skvarča
  • Član Nadzornog odbora - Nebojša Šćekić
  • Član Nadzornog odbora - Josif Jušković

 

Sava životno osiguranje

Izvršni odbor

Miloš Brusin

Miloš Brusin

Predsednik Izvršnog odbora

Ana Bojanić

Ana Bojanić

Član Izvršnog odbora

Nadzorni odbor

  • Predsednik – Polona Pirš Zupančič
  • Član Nadzornog odbora - Pavel Gojkovič
  • Član Nadzornog odbora - Uroš Ćamilović

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}