Istorijat kompanije

1973 

Početak aktivnosti u okviru odeljenja za reosiguranje u sklopu osiguravajuće kompanije Sava u Ljubljani

1977 

Osnovana je posebna kompanija – Zajednica reosiguranja Sava u okviru osiguravajuće kompanije Sava u Ljubljani

1992 

Osnovano je „Kolubara osiguranje“ u Srbiji (1996. menja naziv u „Kolos Osiguranje“ a.d. Beograd)

1995 

Osnovano je „Beobanka osiguranje“ a.d. Beograd

2002 

Osnovano je „Polis osiguranje“ spajanjem dva društva „Kolos osiguranja“ „Beobanka osiguranja“

2006 

Društvo za reosiguranje SAVA d.d. Ljubljana (Sava Re) preuzima većinski paket akcija Polis osiguranja

2007 

Društvo je registrovano pod nazivom “Sava osiguranje” a.d.o. Beograd i postaje član grupaci je SAVA RE

2008 

Osnovano je „Sava životno osiguranje“ a.d.o. Beograd, kao zasebno pravno lice

2016 

„Sava osiguranje“ menja naziv, u skladu sa zakonskim odredbama, u “Sava neživotno osiguranje” a.d.o. Beograd

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}