Istorijat

  • 1973 – Početak aktivnosti u okviru odeljenja za reosiguranje u sklopu osiguravajuće kompanije Sava u Ljubljani
  • 1977 – Osnovana je posebna kompanija – Zajednica reosiguranja Sava u okviru osiguravajuće kompanije Sava u Ljubljani
  • 1992 – Osnovano je KOLUBARA OSIGURANJE u Srbiji (1996. menja naziv u KOLOS OSIGURANJE)
  • 2002 – Osnovano je POLIS OSIGURANJE spajanjem dva društva KOLOS OSIGURANJA i BEOBANKA OSIGURANJA (osnovano je 1995.)
  • 2006 – Društvo za reosiguranje SAVA d.d. Ljubljana (Sava Re) preuzima većinski paket akcija POLIS OSIGURANJA
  • 2007 – Društvo je registrovano pod nazivom “SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE” a.d.o. Beograd i postaje član grupacije SAVA RE
  • 2016 – Društvo menja naziv, u skladu sa zakonskim odredbama, u “SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE” a.d.o. Beograd