Osiguranje od nezgode za fizička lica

Individualno osiguranje od nezgode

Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Nikad sami u nezgodi

Više 

Osiguranje članova domaćinstva od nezgode

Osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja

Nikad sami u nezgodi

Više

Paketi osiguranja od nezgode uz Banca Intesa platne račune

Paketi osiguranja uz Banca Intesa platne račune

Nikad sami u nezgodi

Više

Prijava osiguranog slučaja

Prijavite štetu

Prijava osiguranog slučaja za vlasnike Intesa platnih računa

Prijavite štetu

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}