Ugovarač osiguranja može biti svako pravno lice koje ima interes da osigura članove domaćinstava svojih radnika, odnosno svako fizičko lice koje ima interes da osigura članove svog domaćinstva.
Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica, čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.
Članovi domaćinstva koji povremeno ili privremeno stanuju u drugom mestu (deca na školovanju, vojnici, lica na privremenom radu i sl.), mogu se osigurati kao članovi domaćinstva.