MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Osiguranje članova domaćinstva od nezgode

  • Obezbedite dodatnu sigurnost
  • Ublažite neželjene posledice na vreme
  • Zaštitite se finansijski od iznenadnih događaja
  • Reagujte preventivno i zatražite ponudu online

Osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač osiguranja može biti svako pravno lice koje ima interes da osigura članove domaćinstava svojih radnika, odnosno svako fizičko lice koje ima interes da osigura članove svog domaćinstva.
Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica, čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.
Članovi domaćinstva koji povremeno ili privremeno stanuju u drugom mestu (deca na školovanju, vojnici, lica na privremenom radu i sl.), mogu se osigurati kao članovi domaćinstva.

Osigurati se mogu svi članovi domaćinstva od rođenja do navršenih 75 godina života.

Načini zaključenja ugovora o osiguranju:

  • Individualno – ugovoreno samo za članove jednog domaćinstva
  • Kolektivno – ugovoreno za članove više domaćinstava (najmanje 10)

Osiguranje se može ugovoriti:

  • za slučaj invalidnosti
  • za slučaj smrti usled nezgode

Svi članovi istog domaćinstva mogu se osigurati samo na jednake osigurane sume.
Visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika, od visine ugovorenih suma osiguranja i dr.

Pored Osiguranja članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja u ponudu Sava osiguranja je i Individualno osiguranje od nezgode.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}