Individualno osiguranje od nezgode

  • Obezbedite dodatnu sigurnost
  • Ublažite neželjene posledice na vreme
  • Zaštitite se finansijski od iznenadnih događaja
  • Reagujte preventivno i zatražite ponudu online

Pravo bogatstvo društva su njegovi ljudi - deca sa roditeljima, komšije, učitelji, sportski treneri... a u poslu - zaposleni. Njihova zaštita od nesreća posebno je važna ako uzmemo u obzir da su nesreće često propraćene trajnim posledicama i uzrokuju povećane troškove lečenja, bolovanja itd.

Polisa osiguranja od nezgode smanjuje finansijska opterećenja koja su posledica nesreća, bez vremenskih i prostornih ograničenja. Zaštita se odnosi na sve individualno osigurane osobe, ali i na osobe osigurane u grupi. Na ovaj način vi, vaši najmiliji i vaši zaposleni osigurani ste 24/7 od nesreća, bez obzira na to gde se ona dogodila. Mogu se osigurati svi članovi domaćinstva od rođenja do navršenih 75 godina života.

Osiguranje se može ugovoriti:

  • za slučaj smrti i invaliditeta,
  • za slučaj smrti, invaliditeta i prolazne nesposobnosti za rad,
  • za slučaj smrti, invaliditeta i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć,
  • za slučaj smrti, invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Ko određuje visinu osigurane sume?

Visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač. 

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika, od visine ugovorenih suma osiguranja i dr.

Pored Individualnog osiguranja od nezgode u ponudu Sava osiguranja je i Osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja.

 

Najčešće postavljena pitanja u vezi osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja

Ko može da ugovori osiguranje?

Osiguranje se zaključuje se uvek za jedno određeno lice. Ukoliko po ovoj tarifnoj grupi isti ugovarač osigurava više lica pod istim uslovima, osiguranje se može zaključiti i na taj način što će se polisi priključiti spisak svih osiguranika koji čini sastavni deo ugovora o osiguranju.

Da li ja mogu da budem ugovarač osiguranja a da su osiguranici druga lica? (npr. otac za ženu i dete)

Može. Osiguranik je lice od čije smrti, invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad ili narušenja zdravlja zavisi isplata osigurane sume.

Na koji način se plaća premija osiguranja?

Premija osiguranja je iznos koji ugovarač osiguranja plaća osiguravaču za ugovoreno osiguranje. Ako nije drugačije ugovoreno, ugovarač je dužan da Osiguravaču plati obračunatu premiju osiguranja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Da li je potrebno da potpisujem polisu ili je dovoljno da dobijem na mail?

Svi dogovori između osiguravača i ugovarača osiguranja važe samo ako su zaključeni u pismenoj formi.

U slučaju da nisam više u mogućnosti da plaćam premiju kako da raskinem polisu?

Otkaz se vrši pismenim putem, najkasnije tri meseca pre isteka tekuće godine osiguranja.

Na koji način se prijavljuje šteta?

Prijava štete se vrši popunjavanjem obrasca koji se nalazi na našem sajtu. Sama prijava može da se završi i online kao ili u nekoj od naših ekspozitura. Osiguravač isplaćuje osiguranu sumu u roku od 14 dana pošto obaveza Osiguravača i visina obaveze budu utvrđeni.

Uslovi individualnog osiguranja od nezgode

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}