U predugovornoj fazi, pre zaklјučenja ugovora o osiguranju, želimo da vas blagovremeno obavestimo o propisanim informacijama, i to jednostavno i razumlјivo, tako da obezbedimo da budete upoznati sa svim bitnim elementima usluga osiguranja za koje ste pokazali interesovanje, posebno s trajanjem osiguranja i rizicima pokrivenim osiguranjem, odnosno isklјučenjima u vezi s tim rizicima. 

Informacije koje pružamo u predugovornoj fazi prikazane su pregledno i jasno, tako da je omogućeno da se upoznate sa uslovima usluge osiguranja i drugim elementima značajnim za ocenu te usluge i da se ne dovedete u zabludu u vezi s karakteristikama usluge osiguranja, odnosno s vašim pravima i obavezama po osnovu ugovora o osiguranju.

 

Predugovorna obaveštenja:

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja - OPI-06 

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstva - OPI-01 

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstva sa paketom putnih osiguranja - OPI-02 

Osiguranje hirurških intervencija (operacija) - OPI-09 

Osiguranje težih bolesti - OPI-10 

Osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-17 

Osiguranje gostiju hotela i sličnih objekata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-15 

Osiguranje turista i izletnika od posledica nesrećnog slučaja - OPI-16 

Kolektivno osiguranje zaposlenih lica - OPI-18 

 

 OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost - OPI-03 

Kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko - OPI-04 

 

OSIGURANJE IMOVINE

Kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva - OPI-05 

Kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja -OPI-11 

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti - OPI-13 

Osiguranje od provalne krađe i nekih drugih opasnosti - OPI-12 

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - OPI-23 

Osiguranje stakla od loma - OPI-21 

Osiguranje pokretne tehnike - OPI-22 

  

OSTALA OSIGURANJA

Osiguranje od odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju - OPI-19 

Osiguranje od odgovornosti - OPI-20

Osiguranje od profesionalne odgovornosti - OPI-24 

Osiguranje od projektantske odgovornosti - OPI-25 

Osiguranje objekata u izgradnji protiv svih rizika - OPI-28 

Osiguranje objekata u montaži protiv svih rizika - OPI-29 

Osiguranje garancije turističkih putovanje - OPI-30 

 

WEBSHOP Putnog zdravstvenog osiguranja

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, webshop - OPI-26 

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu sa Paketom putnih osiguranja, webshop - OPI-27 

Osiguranje stambenih objekata i stvari domaćinstva, webshop - OPI-31 

 

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu 

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu po pojedinačnim polisama 

Osiguranje robe u prevozu po generalnim polisama 

 

*12/2021