U predugovornoj fazi, pre zaklјučenja ugovora o osiguranju, želimo da vas blagovremeno obavestimo o propisanim informacijama, i to jednostavno i razumlјivo, tako da obezbedimo da budete upoznati sa svim bitnim elementima usluga osiguranja za koje ste pokazali interesovanje, posebno s trajanjem osiguranja i rizicima pokrivenim osiguranjem, odnosno isklјučenjima u vezi s tim rizicima. 

Informacije koje pružamo u predugovornoj fazi prikazane su pregledno i jasno, tako da je omogućeno da se upoznate sa uslovima usluge osiguranja i drugim elementima značajnim za ocenu te usluge i da se ne dovedete u zabludu u vezi s karakteristikama usluge osiguranja, odnosno s vašim pravima i obavezama po osnovu ugovora o osiguranju.

 

Predugovorna obaveštenja:

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja - OPI-06 - 11/2020

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstva - OPI-01 - 12/2020

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstva sa paketom putnih osiguranja - OPI-02 - 12/2020

Osiguranje hirurških intervencija (operacija) - OPI-09 - 08/2021

Osiguranje težih bolesti - OPI-10 - 08/2021

Osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-17 - 11/2020

Osiguranje gostiju hotela i sličnih objekata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-15 - SRB - 11/2020

Osiguranje gostiju hotela i sličnih objekata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-15 - ENG - 11/2020

Osiguranje turista i izletnika od posledica nesrećnog slučaja - OPI-16 - 11/2020

Kolektivno osiguranje zaposlenih lica - OPI-18 - 11/2020

 

 OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost - OPI-03 - 11/2020

Kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko - OPI-04 - 11/2020

 

OSIGURANJE IMOVINE

Kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva - OPI-05 - 11/2020

Kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja -OPI-11 - 11/2020

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti - OPI-13 - 11/2020

Osiguranje od provalne krađe i nekih drugih opasnosti - OPI-12 - 11/2020

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - OPI-23 - 11/2020

Osiguranje stakla od loma - OPI-21 - 11/2020

Osiguranje pokretne tehnike - OPI-22 - 11/2020

  

OSTALA OSIGURANJA

Osiguranje pošiljaka po generalnim polisama - OPI-07 - 11/2020

Osiguranje pojedinačnih pošiljaka u domaćem transportu - OPI-08 - 11/2020

Osiguranje pojedinačnih pošiljaka u međunarodnom kopnenom transportu - 14 - 11/2020

Osiguranje od odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju - OPI-19 - 11/2020

Osiguranje od odgovornosti - OPI-20 - 11/2020

Osiguranje od profesionalne odgovornosti - OPI-24 - 11/2020

Osiguranje od projektantske odgovornosti - OPI-25 - 11/2020

Osiguranje objekata u izgradnji protiv svih rizika - OPI-28 - 11/2020

Osiguranje objekata u montaži protiv svih rizika - OPI-29 - 11/2020

Osiguranje garancije turističkih putovanje - OPI-30 - 11/2020

 

WEBSHOP Putnog zdravstvenog osiguranja

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, webshop - OPI-26 - 12/2020

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu sa Paketom putnih osiguranja, webshop - OPI-27 - 12/2020

Osiguranje stambenih objekata i stvari domaćinstva, webshop - OPI-31 - 11/2020

 

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu - 07/2021

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu po pojedinačnim polisama - 07/2021

Osiguranje robe u prevozu po generalnim polisama - 07/2021