U predugovornoj fazi, pre zaklјučenja ugovora o osiguranju, želimo da vas blagovremeno obavestimo o propisanim informacijama, i to jednostavno i razumlјivo, tako da obezbedimo da budete upoznati sa svim bitnim elementima usluga osiguranja za koje ste pokazali interesovanje, posebno s trajanjem osiguranja i rizicima pokrivenim osiguranjem, odnosno isklјučenjima u vezi s tim rizicima. 

Informacije koje pružamo u predugovornoj fazi prikazane su pregledno i jasno, tako da je omogućeno da se upoznate sa uslovima usluge osiguranja i drugim elementima značajnim za ocenu te usluge i da se ne dovedete u zabludu u vezi s karakteristikama usluge osiguranja, odnosno s vašim pravima i obavezama po osnovu ugovora o osiguranju.

 

Predugovorna obaveštenja:

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja - OPI-06

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstva - OPI-01 - 10/2019

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstva sa paketom putnih osiguranja - OPI-02 - 10/2019

Osiguranje hirurških intervencija (operacija) - OPI-09

Osiguranje težih bolesti - OPI-10

Osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-17

Osiguranje gostiju hotela i sličnih objekata od posledica nesrećnog slučaja - OPI-15

Osiguranje turista i izletnika od posledica nesrećnog slučaja - OPI-16

Kolektivno osiguranje zaposlenih lica - OPI-18 

 

 OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost - OPI-03

Kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko - OPI-04

 

OSIGURANJE IMOVINE

Kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva - OPI-05

Kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja -OPI-11

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti - OPI-13

Osiguranje od provalne krađe i nekih drugih opasnosti - OPI-12

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - OPI-23

Osiguranje stakla od loma - OPI-21

Osiguranje pokretne tehnike - OPI-22

  

OSTALA OSIGURANJA

Osiguranje pošiljaka po generalnim polisama - OPI-07

Osiguranje pojedinačnih pošiljaka u domaćem transportu - OPI-08

Osiguranje pojedinačnih pošiljaka u međunarodnom kopnenom transportu - 14

Osiguranje od odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju - OPI-19

Osiguranje od odgovornosti - OPI-20

Osiguranje od profesionalne odgovornosti - OPI-24

Osiguranje od projektantske odgovornosti - OPI-25

  ******************************

 WEBSHOP Putnog zdravstvenog osiguranja

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, webshop - OPI-26 - 10/2019

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu sa Paketom putnih osiguranja, webshop - OPI-27 - 10/2019