U predugovornoj fazi, pre zaklјučenja ugovora o osiguranju, želimo da vas blagovremeno obavestimo o propisanim informacijama, i to jednostavno i razumlјivo, tako da obezbedimo da budete upoznati sa svim bitnim elementima usluga osiguranja za koje ste pokazali interesovanje, posebno s trajanjem osiguranja i rizicima pokrivenim osiguranjem, odnosno isklјučenjima u vezi s tim rizicima.

Informacije koje pružamo u predugovornoj fazi prikazane su pregledno i jasno, tako da je omogućeno da se upoznate sa uslovima usluge osiguranja i drugim elementima značajnim za ocenu te usluge i da se ne dovedete u zabludu u vezi s karakteristikama usluge osiguranja, odnosno s vašim pravima i obavezama po osnovu ugovora o osiguranju.


 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}