Održivi razvoj

Poseban naglasak stavljamo na zdravlje i dobrobit klijenata Grupe, kao i zajednice u celini.

Orijentacija na održivost Sava osiguravajuće grupe vođena je njenom misijom i vrednostima. Gradimo modernu, digitalnu, društveno orijentisanu i održivo orijentisanu grupu, koju su zainteresovane strane prepoznale kao:

  • društveno odgovorno društvo za osiguranje i reosiguranje i društveno odgovoran i pouzdan partner
  • društveno odgovornog menadžera imovine i kapitala
  • odgovornog i atraktivnog poslodavca i
  • organizaciju koja je društveno odgovorna za širu zajednicu.

Težimo našim ciljevima:

  • kroz savremeni niz transparentnih i razumljivih proizvoda
  • preko široke prodajne mreže sa dobro obučenom prodajnom snagom i
  • kroz transparentne i efikasne procese (digitalizacija poslovanja).

 Cilj nam je postići veće:

  • zadovoljstvo klijenata i
  • zadovoljstvo, inovativnost i motivisanost kod zaposlenih.

 Godišnji izveštaj 2019: Održivi razvoj (eng)

 

OCENITE NAŠE USLUGE