Održivi razvoj

Orijentacija na održivost Osiguravajuće grupe Sava vođena je njenom misijom i vrednostima. Gradimo modernu, digitalnu, društveno orijentisanu i održivo orijentisanu grupu, koju su zainteresovane strane prepoznale kao:

  • društveno odgovorno društvo za osiguranje i reosiguranje i društveno odgovoran i pouzdan partner
  • društveno odgovornog menadžera imovine i kapitala
  • odgovornog i atraktivnog poslodavca i
  • organizaciju koja je društveno odgovorna za širu zajednicu.

Godišnji izveštaj 2022 - Održivi razvoj (eng)

5gnV-BSr5gA

Investiciona politika održivosti Osiguravajuće grupe Sava

Svrha „Investicione politike održivosti Osiguravajuće grupe Sava“ je da upravlja ekološkim, društvenim i upravljačkim (ESG) aspektima investicija Grupacije.

Politika, takođe, ima za cilj da obezbedi da se Grupacija pridržava važećih zakona i propisa u vezi sa investicijama kao što su Uredba o obelodanjivanju održivih finansija, drugi propisi EU i nacionalni propisi.

Politika usmerava na posvećenost Grupe odgovornoj i održivoj praksi ulaganja u korist svojih klijenata i društva u celini.

Investiciona politika održivosti Osiguravajuće grupe Sava (eng)

wLOXR-XppJc

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}