„Sava neživotno osiguranje“  akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd je sertifikovano za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015, sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014 kao i za SR10 menadžment društvenom odgovornošću.

 Certificate ISO/IEC 27001:2013

Sertifikat SRPS ISO/IEC 27001:2014

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015, SRB

Certificate SRPS ISO 9001:2015, ENG

Sertifikat IQNet-SR-10-2015

Certificate IQNet-SR10-2015-ENG

Rukovodstvo SNO je uspostavilo, primenjuje i održava Politiku IMS-a kao i Politiku menadžmenta Društvenom odogovornošću koje odgovaraju kontekstu Društva i podržavaju  njegovo  strateško usmerenje, oslikavaju posvećenost stalnom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom kao i sistema upravljanja društvenom odogovornošću.

Politika-IMS-a.pdf

POLITIKA-DRUSTVENE-ODGOVORNOSTI-SR-10.pdf

POLITIKA-MENADZMENTA-ZADOVOLJSTVOM-KORISNIKA.pdf