Implementirani i sertifikovani sistemi upravljanja u skladu sa ISO standardima su potvrda dobre konkurentske pozicije, pouzdanog poslovanja, ispunjavanja zahteva svih zainteresovanih strana i kontinuiteta održivog razvoja Sava neživotnog osiguranja.

Sertifikat SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRB

Certificate ISO/IEC 27001:2013, ENG

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015, SRB

Certificate ISO 9001:2015, ENG

Sertifikat IQNet SR 10:2015, SRB

Certificate IQNet SR 10:2015, ENG

Sertifikat SRPS ISO 10002:2019, SRB

Certificate ISO 10002:2018, ENG

U skladu sa zahtevima implementiranih i sertifikovanih Sistema upravljanja, rukovodstvo Sava neživotnog osiguranja je uspostavilo, primenjuje i održava odgovarajuće Politike, koje odgovaraju kontekstu Društva i podržavaju ostvarenje misije, vizije i vrednosti kao strateških usmerenja.

POLITIKA-IMS-a, april 2020.pdf

POLITIKA-DRUSTVENE-ODGOVORNOSTI-SR-10.pdf

POLITIKA-MENADZMENTA-ZADOVOLJSTVOM-KORISNIKA.pdf