MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Naziv „Sertifikati – ISO standardi“ izmeniti u „Integrisani sistem menadžmenta“

„Sava neživotno osiguranje’’ a.d.o. Beograd posluje u okviru integrisanog sistema menadžmenta, što je potvrda dobre konkurentske pozicije, pouzdanog poslovanja, ispunjavanja zahteva svih zainteresovanih strana i kontinuiteta održivog razvoja

Sertifikat SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRB

Certificate ISO/IEC 27001:2013, ENG

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015, SRB

Certificate ISO 9001:2015, ENG

Sertifikat IQNet SR 10:2015, SRB

Certificate IQNet SR 10:2015, ENG

Sertifikat SRPS ISO 10002:2019, SRB

Certificate ISO 10002:2018, ENG

U skladu sa zahtevima integrisanog sistema menadžmenta, rukovodstvo je uspostavilo, primenjuje i održava odgovarajuće politike, koje odgovaraju kontekstu Društva i podržavaju ostvarenje misije, vizije i vrednosti kao strateških usmerenja.

POLITIKA-IMS-a, april 2020

POLITIKA-DRUSTVENE-ODGOVORNOSTI-SR-10

POLITIKA-MENADZMENTA-ZADOVOLJSTVOM-KORISNIKA

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}