„Sava neživotno osiguranje“  akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd je sertifikovano za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014,  kao i za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015.

Certificate ISO/IEC 27001:2013

Sertifikat SRPS ISO/IEC 27001:2014

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015, SRB

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015, ENG

 

  

Rukovodstvo SNO je uspostavilo, primenjuje i održava Politiku IMS-a kao i Politiku menadžmenta Društvenom odogovornošću koje odgovaraju kontekstu Društva i podržavaju  njegovo  strateško usmerenje, oslikavaju posvećenost stalnom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom kao i sistema upravljanja društvenom odogovornošću.

Politika-IMS-a.pdf

4-SR10-5-00-POLITIKA-DRUSTVENE-ODGOVORNOSTI-SR-10.pdf