„Sava neživotno osiguranje’’ a.d.o. Beograd posluje u okviru integrisanog sistema menadžmenta, što je potvrda dobre konkurentske pozicije, pouzdanog poslovanja, ispunjavanja zahteva svih zainteresovanih strana i kontinuiteta održivog razvoja kompanije.

„Sava neživotno osiguranje’’ a.d.o. Beograd je uspostavilo i implementiralo sledeće sertifikate upravljanja:

Sertifikat SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRB

Certificate ISO/IEC 27001:2013, ENG

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015, SRB

Certificate ISO 9001:2015, ENG

Sertifikat IQNet SR 10:2015, SRB

Certificate IQNet SR 10:2015, ENG

Sertifikat SRPS ISO 10002:2019, SRB

Certificate ISO 10002:2018, ENG

Sertifikat SRPS EN ISO 22301:2020, SRB

Certificate SRPS EN ISO 22301:2020, ENG     

ISO znakovi

U skladu sa zahtevima integrisanog sistema menadžmenta, rukovodstvo je uspostavilo i primenjuje odgovarajuće politike, koje odgovaraju kontekstu Društva i podržavaju ostvarenje misije, vizije i vrednosti kao strateških usmerenja.

Politika integrisanog menadžment sistema, novembar 2022

Politika društvene odgovornosti, april 2023

Politika menadžmenta zadovoljstvom korisnika, februar 2023

Politika menadžmenta prigovorima korisnika, februar 2023

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}