Osiguranje imovine

Osiguranje imovine obuhvata osiguranja stvari, predmeta, objekata, životinja, useva, koji usled ostvarenja nekog štetnog događaja mogu biti uništeni ili oštećeni i s tim za njihovog vlasnika ili korisnika prouzrokovani materijalni gubici - štete.

Više

Osiguranje od nezgode

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji pridonosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Više

Osiguranje motornih vozila

Osiguranje motornih vozila preko različitih vrsta i paketa osiguranja obezbeđuje osiguravajuće pokriće za brojne rizike i posledice saobraćajnih nezgoda - za vlasnike i korisnike motornih vozila.

Više

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti pruža sigurnost osiguraniku, jer ga oslobađa od štete koju bi mogao naneti obavljajući svoj posao, tj. svoju delatnost.

Više

Osiguranje transporta

Kargo osiguranjem se osigurava roba (stvari) koja se prenosi ili prevozi u domaćem i međunarodnom transportu, različitim vrstama transportnih sredstava (brod, železnica, kamion, avion, pošta).

Više