MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Osiguranje poljoprivrede - osiguranje useva, plodova i životinja

Paket za osiguranje poljoprivrednog gazdinstva pruža široko osiguravajuće pokriće odnosno zaštitu od velikog broja rizika i opasnosti kojima smo svakodnevno izloženi. Vi sami odlučujete, shodno Vašim potrebama, od kojih rizika ćete se zaštititi.

Osiguranje poljoprivrednih gazdinstava podrazumeva sledeću grupu osiguranja:

  • osiguranje imovine od požara
  • osiguranje – paket kombinovanog osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva
  • osiguranje useva
  • auto kasko osiguranje vozila i radnih mašina
  • osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgode
  • osiguranje životinja

Osiguranje useva i plodova

U okviru paketa obuhvata osiguranje žitarica, kao i osiguranje vinove loze i osiguranje određenih kultura povrća. Kod osiguranja useva moraju se osigurati sve površine pod istom kulturom.

Gubitak prinosa ili roda osigurava se od sledećih opasnosti:

  • grad, požar i udar groma (osnovni rizik)
  • oluja (dopunski rizik)

Vrednost na koju se osiguravaju usevi i plodovi je vrednost koju određuju očekivani prinos (kg/ha) i procenjena tržišna cena na veliko.

Osiguranje životinja

U okviru paketa obuhvata osiguranje goveda (krave, bikovi, telad). Uslov je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su propisno obeležena u skladu sa važećim zakonskim propisima radi identifikacije.

Osiguranjem životinje se mogu zaštiti od:

  • uginuća
  • prinudnog klanja ili prinudnog ubijanja usled nesrećnog slučaja ili bolesti

Vrednost na koju se osiguravaju životinje  je suma osiguranja koja se utvrđuje na osnovu težine životinje (žive vage) i cene po jednom kilogramu.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}