Osiguranje useva i plodova

Šta je osiguranje useva i plodova?

Osiguranje useva i plodova je vrsta osiguranja koja pruža zaštitu poljoprivrednim proizvođačima od gubitka useva i plodova usled nepredviđenih okolnosti.

Plan osiguranja useva i plodova

Kada se osiguravaju usevi, poljoprivredni proizvođači moraju odabrati plan osiguranja koji najbolje odgovara njihovim potrebama. To uključuje odabir vrste useva, količine osigurane robe i period osiguranja. Osiguravač će potom pregledati useve i utvrditi premiju osiguranja.

Online zahtev za prijavu štete u slučaju gubitka useva ili plodova

U slučaju gubitka useva ili plodova, poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahtev za naknadu štete. Osiguravač će provesti istragu i utvrditi da li je gubitak useva ili plodova posledica osiguranih rizika. Ako se utvrdi da je gubitak posledica osiguranih rizika, osiguravač će isplatiti naknadu štete prema utvrđenom planu osiguranja.

Važnost osiguranja useva i plodova

Osiguranje useva i plodova je važno za poljoprivredne proizvođače jer im pruža finansijsku sigurnost u slučaju gubitka useva ili plodova. To im omogućava da se fokusiraju na proizvodnju, bez brige o mogućim gubicima.

Osiguranje poljoprivrede, odnosno osiguranje useva i plodova, obuhvata osiguranje žitarica, kao i osiguranje vinove loze i osiguranje određenih kultura povrća. Kod osiguranja useva moraju se osigurati sve površine pod istom kulturom.

Od kojih opasnosti se osigurava gubitak prinosa ili roda?

Gubitak prinosa ili roda osigurava se od sledećih opasnosti:

  • grad, požar i udar groma (osnovni rizik),
  • oluja (dopunski rizik).

Vrednost osiguranja useva i plodova

Vrednost na koju se osiguravaju usevi i plodovi je vrednost koju određuju očekivani prinos (kg/ha) i procenjena tržišna cena na veliko.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}