Uslovi osiguranja u PDF formatu, u nastavku, važeći su kod Osiguravača »Sava neživotno osiguranje« a.d.o. Beograd i nakon promene poslovnog imena i primenjuju se saglasno odredbama Statuta Osiguravača.

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, 04.11.2015. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, 9.10.2019. (za dopunska osiguranja: Posebni uslovi za Paket putnih osiguranja, 23.05.2018.) - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje hirurških intervencija (operacija), 21.02.2020. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje težih bolesti, 21.02.2020.  - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja, 16.11.2015. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja, 04.11.2015. - 11/2020

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih lica, 04.11.2015. - 11/2020

Posebni uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, 01.10.2015. - 11/2020

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Opšti uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost, 01.10.2015. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posledica saobraćajne nezgode - AO plus, 21.12.2016. - 11/2020

Opsti uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko, 05.10.2020. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima, 04.09.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje pomoći na putu, 04.11.2014. - 11/2020

 

 OSIGURANJE IMOVINE

Opšti za uslovi za osiguranje imovine, 27.11.2008. - 11/2020

Dopunski uslovi osiguranje zaliha na ugovorenu vrednost-na flotantnoj osnovi, 04.09.2008. - 11/2020

Dopunski uslovi za osiguranje građevinskih objekata postrojenja i opreme na ugovorenu vrednost, 04.09.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva, 15.06.2012. - 11/2020

Posebni uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja, 04.09.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, 02.04.2009. - 11/2020

Posebni uslovi od provalne krađe i nekih drugih opasnosti, 27.11.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, 27.11.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje pokretne tehnike, 27.11.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjačama, 04.09.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje stakla od loma, 27.11.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u rashladnim uređajima 04.09.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje objekata u montaži, 27.11.2008. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti, 30.08.2017. - 11/2020

Klauzula za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa, 22.03.2011.- 11/2020

 

OSTALA OSIGURANJA

Opšti uslovi osiguranje robe u kopnenom prevozu, 27.11.2008. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje robe u prevozu, 27.11.2008. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti, 21.03.2013. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti. 04.02.2010. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranju od-odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju, 02.10.2017. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama 04.09.2008. - 11/2020

 

USLOVI OSIGURANJA ZA WEBSHOP 

Opšti uslovi korišćenja web strane i online kupovine, 27.02.2018. - 11/2020

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, 09.10.2019. - 11/2020

Posebni uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu zaključeno putem webshop-a, 09.10.2019. - 11/2020

Posebni uslovi za paket putnih osiguranja zaključeno putem webshop-a, 26.06.2018. - 11/2020

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva zaključeno putem webshop-a, 06.12.2019. - 11/2020

 

OSIGURANJE TRANSPORTA

Posebni uslovi za osiguranje robe u kopnenom prevozu - 07/2021

Posebni uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika odbijanja, DU-RUP-01/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika oštećenja etiketa, iz bilo kog razloga, DU-RUP-02/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje proizvoda/prerađevina u limenkama od rizika naduvavanja – bombaže, iz bilo kog razloga, DU-RUP-03/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga (izuzev ribljeg brašna), DU-RUP-04/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka ribljeg brašna od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-05/21 - 07/2021

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika eksplozije, iz bilo kog razloga, DU-RUP-06/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika smrzavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-07/21 - 07/2021

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika razmrzavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-08/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika korozije, iz bilo kog razloga, DU-RUP-09/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika stvrdnjavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-10/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika zagrevanja i znojenja, DU-RUP-11/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika pojave moljaca, iz bilo kog razloga, DU-RUP-12/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje elektro komponenti od rizika oštećenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-13/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje filmova od rizika osvetljavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-14/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka od rizika rasipanja i curenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-15/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje nafte i naftinih derivata od rizika curenja-manjka, iz bilo kog razloga, DU-RUP-16/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje živih životinja u prevozu od rizika uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja, od rizika gubitka ploda, od rizika loma rogova, iz bilo kog razloga, DU-RUP-17/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje jednodnevnih pilića svih vrsta od rizika uginuća, iz bilo kog razloga, DU-RUP-18/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pčela u prevozu od rizika uginuća, iz bilo kog razloga, DU-RUP-19/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka svežeg mesa svih životinjskih vrsta (živine, divljači, ribe), mesnih prerađevina (izuzev konzerviranih), proizvodnih sirovina životinjskog porekla (jaja, mleko) od rizika kvara, iz bilo kog razloga, DU-RUP-20/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje svežeg voća i povrća od rizika kvara, iz bilo kog razloga, DU-RUP-21/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje poljoprivrednih proizvoda od rizika kvara i zagađenosti štetočinama, iz bilo kog razloga, DU-RUP-22/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika salmonele, iz bilo kog razloga (životinjsko meso svih vrsta i kategorija, kobasice, konzervirano i salamureno meso, jaja, mleko, mleko u prahu), DU-RUP-23/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje umetničkih predmeta u prevozu (slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, muzejski i umetnički eksponati), DU-RUP-24/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje vrednosnih pošiljaka u prevozu (novac, hartije od vrednosti, dragocenosti, predmeti od plemenitog metala), DU-RUP-25/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje teških predmeta (preko 5t) i vangabaritnog tereta, DU-RUP-26/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka vozila i mašina u prevozu sopstvenim točkovima (per-ax), DU-RUP-27/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje goriva u protoku kroz cevovod (nafta, naftini derivati i gas), DU-RUP-28/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje ličnog prtljaga u prevozu, DU-RUP-29/21 - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje mašina - zamena oštećenih delova – “r” klauzula, DU-RUP-30/21 - 07/2021

Klauzula - Osnovni transportni rizici, KL-OR-1/21 - 07/2021

Klauzula - Svi transportni rizici, KL-STR-1/21 - 07/2021

Institutska kargo klauzula (A), KL-IKRP-01/21 - 07/2021

Institutska kargo klauzula (B), KL-IKRP-02/21 - 07/20321

Institutska kargo klauzula (C), KL-IKRP-03/21 - 07/2021

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv rizika štrajka, KL-IKRP-04/21 - 07/2021

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv ratnih rizika, KL-IKRP-05/21 - 07/2021

Institutska klauzula o ratu  (za avio kargo, isključujući poštanske pošiljke), KL-IKRP-06/21 - 07/2021

Institutska klauzula osiguranja tereta u vazdušnom prevozu (isključujući poštanske pošiljke), KL-IKRP-07/21 - 07/2021

Institutska klauzula o osiguranju rizika krađe, delimične krađe i neisporuke, KL-IKRP-08/21 - 07/2021

Institutsko isključenje radioaktivne kontaminacije, hemijskog, biološkog, biohemijskog i elektromagnetnog oružja, KL-IKRP-09/21 - 07/2021

Institutska klauzula o isključenju sajber napada, KL-IKRP-10/21 - 07/2021

Institutska klauzula za zamenu delova, KL-IKRP-11/21 - 07/2021

Klauzula o prestanku tranzita (terorizam), KL-KRP-12/21 - 07/2021

Klauzula za rizik povišenja/sniženja temperature, KL-KRP-13/21 - 07/2021

**************************************

Posebni uslovi za osiguranje posiljaka po generalnim polisama - PU-PGP-1/21

Posebni uslovi za osiguranje robe u kopnenom prevozu - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika odbijanja - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika oštećenja etiketa, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje proizvoda/prerađevina u limenkama od rizika naduvavanja – bombaže, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga (izuzev ribljeg brašna) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka ribljeg brašna od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika eksplozije, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika smrzavanja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika razmrzavanja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika korozije, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika stvrdnjavanja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika stvrdnjavanja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika stvrdnjavanja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika zagrevanja i znojenja - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika pojave moljaca, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje elektro komponenti od rizika oštećenja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje filmova od rizika osvetljavanja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka od rizika rasipanja i curenja, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje nafte i naftinih derivata od rizika curenja-manjka, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje živih životinja u prevozu od rizika uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja, od rizika gubitka ploda, od rizika loma rogova, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje jednodnevnih pilića svih vrsta od rizika uginuća, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pčela u prevozu od rizika uginuća, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka svežeg mesa svih životinjskih vrsta (živine, divljači, ribe), mesnih prerađevina (izuzev konzerviranih), proizvodnih sirovina životinjskog porekla (jaja, mleko) od rizika kvara, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje svežeg voća i povrća od rizika kvara, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje poljoprivrednih proizvoda od rizika kvara i zagađenosti štetočinama, iz bilo kog razloga - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika salmonele, iz bilo kog razloga (životinjsko meso svih vrsta i kategorija, kobasice, konzervirano i salamureno meso, jaja, mleko, mleko u prahu) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje umetničkih predmeta u prevozu (slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, muzejski i umetnički eksponati) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje vrednosnih pošiljaka u prevozu (novac, hartije od vrednosti, dragocenosti, predmeti od plemenitog metala) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje teških predmeta (preko 5t) i vangabaritnog tereta - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka vozila i mašina u prevozu sopstvenim točkovima (per-ax) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka vozila i mašina u prevozu sopstvenim točkovima (per-ax) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje goriva u protoku kroz cevovod (nafta, naftini derivati i gas) - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje ličnog prtljaga u prevozu - 07/2021

Dopunski uslovi za osiguranje mašina - zamena oštećenih delova – “r” klauzula - 07/2021

Klauzula - Osnovni transportni rizici - 07/2021

Klauzula - Svi transportni rizici - 07/2021

Institutska kargo klauzula (A) - 07/2021

Institutska kargo klauzula (B) - 07/2021

Institutska kargo klauzula (C) - 07/2021

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv rizika štrajka - 07/2021

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv ratnih rizika - 07/2021

Institutska klauzula o ratu  (za avio kargo isključujući poštanske pošiljke) - 07/2021

Institutska klauzula osiguranja tereta u vazdušnom prevozu (isključujući poštanske pošiljke) - 07/2021

Institutska klauzula o osiguranju rizika krađe, delimične krađe i neisporuke - 07/2021

Institutsko isključenje radioaktivne kontaminacije, hemijskog, biološkog, biohemijskog i elektromagnetnog oružja - 07/2021

Institutska klauzula o isključenju sajber napada - 07/2021

Institutska klauzula za zamenu delova - 07/2021

Klauzula o prestanku tranzita (terorizam) - 07/2021

Klauzula za rizik povišenja/sniženja temperature - 07/2021