ŽIVOTNO OSIGURANJE

STANDARD

STANDARD - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD - Posebni uslovi za mešovito osiguranje života

STANDARD - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

STANDARD PLUS

STANDARD PLUS - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD PLUS - Posebni uslovi za mešovito osiguranje života sa uključenim pokrićem težih bolesti

STANDARD PLUS - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD PLUS - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

STANDARD PRO

STANDARD PRO - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD PRO - Posebni uslovi za mešovito osiguranje života sa uključenim pokrićem 33 teže bolesti

STANDARD PRO - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD PRO - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

ADUT

ADUT - Opšti uslovi za osiguranje života

ADUT - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj doživljenja i isplatom premije u slučaju smrti

ADUT - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

ADUT - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja

NAŠA BUDUĆNOST

NAŠA BUDUĆNOST - Opšti uslovi za osiguranje života

NAŠA BUDUĆNOST - Posebni uslovi za stipendijsko osiguranje života sa dopunskim osiguranjem za slučaj smrti

NAŠA BUDUĆNOST - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

NAŠA BUDUĆNOST - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

SIGURNOST

SIGURNOST - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom

SIGURNOST - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

SIGURNOST - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

SIGURNOST PLUS

SIGURNOST Plus - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST Plus - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom sa uključenim pokrićem težih bolesti

SIGURNOST Plus - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

SIGURNOST Plus - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

SIGURNOST KREDIT

SIGURNOST KREDIT - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST KREDIT - Posebni uslovi za individualno osiguranje života za slučaj smrti sa opadajućom osiguranom sumom

ZLATNA JESEN

ZLATNA JESEN - Opšti uslovi za osiguranje života

ZLATNA JESEN - Posebni uslovi za doživotno osiguranje lica za slučaj smrti

ZLATNA JESEN - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za osiguranje od težih bolesti

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za osiguranje u slučaju loma kostiju usled nesrećnog slučaja

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za medicinsku asistenciju

KOLEKTIV PLUS

KOLEKTIV PLUS - Opšti uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj smrti

DOPUNSKA OSIGURANJA

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje od posledica nezgode

Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

SAVA PROGRESIV

Sava Progresiv - Opšti uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova

Sava Progresiv - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

Sava Progresiv - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Sava Progresiv - Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Sava Progresiv - Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Sava Progresiv - Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

OSIGURANJE TRANSPORTA

Posebni uslovi za osiguranje robe u kopnenom prevozu

Posebni uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama 

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika odbijanja, DU-RUP-01/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika oštećenja etiketa, iz bilo kog razloga, DU-RUP-02/21 

Dopunski uslovi za osiguranje proizvoda/prerađevina u limenkama od rizika naduvavanja – bombaže, iz bilo kog razloga, DU-RUP-03/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga (izuzev ribljeg brašna), DU-RUP-04/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka ribljeg brašna od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-05/21 

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika eksplozije, iz bilo kog razloga, DU-RUP-06/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika smrzavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-07/21 

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika razmrzavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-08/21 

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika korozije, iz bilo kog razloga, DU-RUP-09/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika stvrdnjavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-10/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika zagrevanja i znojenja, DU-RUP-11/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika pojave moljaca, iz bilo kog razloga, DU-RUP-12/21 

Dopunski uslovi za osiguranje elektro komponenti od rizika oštećenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-13/21

Dopunski uslovi za osiguranje filmova od rizika osvetljavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-14/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka od rizika rasipanja i curenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-15/21

Dopunski uslovi za osiguranje nafte i naftinih derivata od rizika curenja-manjka, iz bilo kog razloga, DU-RUP-16/21 

Dopunski uslovi za osiguranje živih životinja u prevozu od rizika uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja, od rizika gubitka ploda, od rizika loma rogova, iz bilo kog razloga, DU-RUP-17/21 

Dopunski uslovi za osiguranje jednodnevnih pilića svih vrsta od rizika uginuća, iz bilo kog razloga, DU-RUP-18/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pčela u prevozu od rizika uginuća, iz bilo kog razloga, DU-RUP-19/21

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka svežeg mesa svih životinjskih vrsta (živine, divljači, ribe), mesnih prerađevina (izuzev konzerviranih), proizvodnih sirovina životinjskog porekla (jaja, mleko) od rizika kvara, iz bilo kog razloga, DU-RUP-20/21 

Dopunski uslovi za osiguranje svežeg voća i povrća od rizika kvara, iz bilo kog razloga, DU-RUP-21/21

Dopunski uslovi za osiguranje poljoprivrednih proizvoda od rizika kvara i zagađenosti štetočinama, iz bilo kog razloga, DU-RUP-22/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika salmonele, iz bilo kog razloga (životinjsko meso svih vrsta i kategorija, kobasice, konzervirano i salamureno meso, jaja, mleko, mleko u prahu), DU-RUP-23/21 

Dopunski uslovi za osiguranje umetničkih predmeta u prevozu (slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, muzejski i umetnički eksponati), DU-RUP-24/21 

Dopunski uslovi za osiguranje vrednosnih pošiljaka u prevozu (novac, hartije od vrednosti, dragocenosti, predmeti od plemenitog metala), DU-RUP-25/21 

Dopunski uslovi za osiguranje teških predmeta (preko 5t) i vangabaritnog tereta, DU-RUP-26/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka vozila i mašina u prevozu sopstvenim točkovima (per-ax), DU-RUP-27/21 

Dopunski uslovi za osiguranje goriva u protoku kroz cevovod (nafta, naftini derivati i gas), DU-RUP-28/21

Dopunski uslovi za osiguranje ličnog prtljaga u prevozu, DU-RUP-29/21 

Dopunski uslovi za osiguranje mašina - zamena oštećenih delova – “r” klauzula, DU-RUP-30/21 

Klauzula - Osnovni transportni rizici, KL-OR-1/21 

Klauzula - Svi transportni rizici, KL-STR-1/21 

Institutska kargo klauzula (A), KL-IKRP-01/21 

Institutska kargo klauzula (B), KL-IKRP-02/21 

Institutska kargo klauzula (C), KL-IKRP-03/21 

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv rizika štrajka, KL-IKRP-04/21

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv ratnih rizika, KL-IKRP-05/21 

Institutska klauzula o ratu  (za avio kargo, isključujući poštanske pošiljke), KL-IKRP-06/21 

Institutska klauzula osiguranja tereta u vazdušnom prevozu (isključujući poštanske pošiljke), KL-IKRP-07/21 

Institutska klauzula o osiguranju rizika krađe, delimične krađe i neisporuke, KL-IKRP-08/21

Institutsko isključenje radioaktivne kontaminacije, hemijskog, biološkog, biohemijskog i elektromagnetnog oružja, KL-IKRP-09/21 

Institutska klauzula o isključenju sajber napada, KL-IKRP-10/21 

Institutska klauzula za zamenu delova, KL-IKRP-11/21 

Klauzula o prestanku tranzita (terorizam), KL-KRP-12/21 

Klauzula za rizik povišenja/sniženja temperature, KL-KRP-13/21 

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}