Uslovi osiguranja u PDF formatu, u nastavku, važeći su kod Osiguravača "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd i nakon promene poslovnog imena i primenjuju se saglasno odredbama Statuta Osiguravača.

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu (za dopunska osiguranja: Posebni uslovi za Paket putnih osiguranja)

Opšti uslovi - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Posebni uslovi - Dobrovoljno zdravstevno osiguranje

Posebni uslovi - Hirurške intervencije

Posebni uslovi - Teže bolesti

Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja

Posebni uslovi za osiguranje dece od posledica nesrećnog slučaja

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih lica

Posebni uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja

 

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Opšti uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima – autoodgovornost

Opšti uslovi za osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posledica saobraćajne nezgode - AO plus

Opsti uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko

Posebni uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja za vreme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima

Posebni uslovi za osiguranje pomoći na putu

 

 OSIGURANJE IMOVINE

Opšti za uslovi za osiguranje imovine

Dopunski uslovi osiguranje zaliha na ugovorenu vrednost-na flotantnoj osnovi

Dopunski uslovi za osiguranje građevinskih objekata postrojenja i opreme na ugovorenu vrednost

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva

Posebni uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja

Posebni uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi od provalne krađe i nekih drugih opasnosti

Posebni uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

* Klauzula - Atmosferske vode

* Klauzula - Tezina snega

* Klauzula - Visoka voda

* Klauzula - Sleganje tla 

* Klauzula - Obest - Vandalizam

Posebni uslovi za osiguranje pokretne tehnike

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjačama

Posebni uslovi za osiguranje stakla od loma

Posebni uslovi za osiguranje zaliha u rashladnim uređajima

Posebni uslovi za osiguranje objekata u montaži

Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti

Klauzula za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa

 

OSTALA OSIGURANJA

Opšti uslovi osiguranje robe u kopnenom prevozu

Opšti uslovi za osiguranje robe u prevozu

Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti

Opšti uslovi za osiguranju od-odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju

Opšti uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama 

 

USLOVI OSIGURANJA ZA WEBSHOP 

Opšti uslovi korišćenja web strane i online kupovine

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu 

Posebni uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu zaključeno putem webshop-a

Posebni uslovi za paket putnih osiguranja zaključeno putem webshop-a

Posebni uslovi za kombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva zaključeno putem webshop-a

 

OSIGURANJE TRANSPORTA

Posebni uslovi za osiguranje robe u kopnenom prevozu

Posebni uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama 

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika odbijanja, DU-RUP-01/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika oštećenja etiketa, iz bilo kog razloga, DU-RUP-02/21 

Dopunski uslovi za osiguranje proizvoda/prerađevina u limenkama od rizika naduvavanja – bombaže, iz bilo kog razloga, DU-RUP-03/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga (izuzev ribljeg brašna), DU-RUP-04/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka ribljeg brašna od rizika samozapaljenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-05/21 

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika eksplozije, iz bilo kog razloga, DU-RUP-06/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika smrzavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-07/21 

Dopunski uslovi  za osiguranje od rizika razmrzavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-08/21 

Dopunski uslovi za osiguranje robe od rizika korozije, iz bilo kog razloga, DU-RUP-09/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika stvrdnjavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-10/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika zagrevanja i znojenja, DU-RUP-11/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika pojave moljaca, iz bilo kog razloga, DU-RUP-12/21 

Dopunski uslovi za osiguranje elektro komponenti od rizika oštećenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-13/21

Dopunski uslovi za osiguranje filmova od rizika osvetljavanja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-14/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka od rizika rasipanja i curenja, iz bilo kog razloga, DU-RUP-15/21

Dopunski uslovi za osiguranje nafte i naftinih derivata od rizika curenja-manjka, iz bilo kog razloga, DU-RUP-16/21 

Dopunski uslovi za osiguranje živih životinja u prevozu od rizika uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja, od rizika gubitka ploda, od rizika loma rogova, iz bilo kog razloga, DU-RUP-17/21 

Dopunski uslovi za osiguranje jednodnevnih pilića svih vrsta od rizika uginuća, iz bilo kog razloga, DU-RUP-18/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pčela u prevozu od rizika uginuća, iz bilo kog razloga, DU-RUP-19/21

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka svežeg mesa svih životinjskih vrsta (živine, divljači, ribe), mesnih prerađevina (izuzev konzerviranih), proizvodnih sirovina životinjskog porekla (jaja, mleko) od rizika kvara, iz bilo kog razloga, DU-RUP-20/21 

Dopunski uslovi za osiguranje svežeg voća i povrća od rizika kvara, iz bilo kog razloga, DU-RUP-21/21

Dopunski uslovi za osiguranje poljoprivrednih proizvoda od rizika kvara i zagađenosti štetočinama, iz bilo kog razloga, DU-RUP-22/21 

Dopunski uslovi za osiguranje od rizika salmonele, iz bilo kog razloga (životinjsko meso svih vrsta i kategorija, kobasice, konzervirano i salamureno meso, jaja, mleko, mleko u prahu), DU-RUP-23/21 

Dopunski uslovi za osiguranje umetničkih predmeta u prevozu (slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, muzejski i umetnički eksponati), DU-RUP-24/21 

Dopunski uslovi za osiguranje vrednosnih pošiljaka u prevozu (novac, hartije od vrednosti, dragocenosti, predmeti od plemenitog metala), DU-RUP-25/21 

Dopunski uslovi za osiguranje teških predmeta (preko 5t) i vangabaritnog tereta, DU-RUP-26/21 

Dopunski uslovi za osiguranje pošiljaka vozila i mašina u prevozu sopstvenim točkovima (per-ax), DU-RUP-27/21 

Dopunski uslovi za osiguranje goriva u protoku kroz cevovod (nafta, naftini derivati i gas), DU-RUP-28/21

Dopunski uslovi za osiguranje ličnog prtljaga u prevozu, DU-RUP-29/21 

Dopunski uslovi za osiguranje mašina - zamena oštećenih delova – “r” klauzula, DU-RUP-30/21 

Klauzula - Osnovni transportni rizici, KL-OR-1/21 

Klauzula - Svi transportni rizici, KL-STR-1/21 

Institutska kargo klauzula (A), KL-IKRP-01/21 

Institutska kargo klauzula (B), KL-IKRP-02/21 

Institutska kargo klauzula (C), KL-IKRP-03/21 

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv rizika štrajka, KL-IKRP-04/21

Institutska klauzula osiguranja tereta protiv ratnih rizika, KL-IKRP-05/21 

Institutska klauzula o ratu  (za avio kargo, isključujući poštanske pošiljke), KL-IKRP-06/21 

Institutska klauzula osiguranja tereta u vazdušnom prevozu (isključujući poštanske pošiljke), KL-IKRP-07/21 

Institutska klauzula o osiguranju rizika krađe, delimične krađe i neisporuke, KL-IKRP-08/21

Institutsko isključenje radioaktivne kontaminacije, hemijskog, biološkog, biohemijskog i elektromagnetnog oružja, KL-IKRP-09/21 

Institutska klauzula o isključenju sajber napada, KL-IKRP-10/21 

Institutska klauzula za zamenu delova, KL-IKRP-11/21 

Klauzula o prestanku tranzita (terorizam), KL-KRP-12/21 

Klauzula za rizik povišenja/sniženja temperature, KL-KRP-13/21