Vašu premiju osiguranja možete platiti na više načina:

TRAJNI NALOG

Uplatu premije životnog osiguranja je moguće vršiti na šalterima svih Banaka u Srbiji kada su u pitanju dinarske uplate.

Uplate u drugoj valuti (Evro) putem trajnog naloga moguće su kod većine banaka.

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Moguće je izvršavati dinarske uplate premije na osnovu obrasca zabrane overenog od strane poslodavca koji je osnova za obračun i izvršenje uplate.

ADMINISTRATIVNA ZABRANA PREKO PIO FONDA

Ova usluga omogućena je korisnicima koji penziju primaju preko PIO fonda.

DIRECT DEBIT/PLATIMATIK

Ova usluga omogućena je korisnicima koji imaju tekući račun u bankama koje su u sistemu PLATIMATIK.

UPLATA NA RAČUN

Dinarske uplate na račun Društva se mogu vršiti preko svih banaka, Pošte i ostalih ovlašćenih učesnika u platnom prometu.

Devizne uplate se izvršavaju isključivo preko banaka.

Spisak računa Društva kod poslovnih banaka

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}