MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Sava osiguranje („društvo“) u središte svog poslovanja postavlja svoje klijente i brigu o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuje. U cilju uspostavljanja dugoročnih i korektnih poslovnih odnosa, društvo poštuje privatnost svojih klijenata i pridaje posebnu važnost zaštiti ličnih podataka. Sa podacima o ličnosti društvo postupa odgovorno i u potpunosti poštuje svoju zakonsku obavezu zakonite, poštene i transparentne obrade ličnih podataka. Uspostavljanjem adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u svom poslovanju, društvo je obezbedilo da ličnim podacima pristup imaju isključivo ovlašćena lica, da se čuva poverljivost i integritet podataka i da se garantuje zaštita od gubitka odnosno uništenja podataka.

Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen odnosno odrediv, neposredno ili posredno, kao što je: ime, prezime, jmbg, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija na osnovu koje se može utvrditi identitet fizičkog lica odnosno koja se može smatrati ličnim podatkom.

Šta je pristanak?

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose za tačno određenu svrhu. Pristanak nije nužan za sve obrade podataka, već samo za one obrade koje se zasnivaju na pristanku (na pr. neposredan marketing u svrhu obaveštavanja o uslugama i akcijama društva i sl.). Pristanak se može dati i uskratiti u svakom trenutku.

Ukoliko ste prethodno dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga, dati pristanak možete opozvati ovde.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to: pravo na pristup, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor i pravo na opoziv pristanka.

Lice na koje se podaci odnose može ostvarenje svojih prava da zatraži popunjavanjem online zahteva, slanjem zahteva na e-mail: dpo@sava-osiguranje.rs ili slanjem zahteva na adresu: Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd („Za lice za zaštitu podataka o ličnosti“). Obrazac zahteva za ostvarivanje prava dostupan je na internet stranici društva, kao i u ekspoziturama čije adrese su objavljene na internet stranici društva.

Dokumenta za preuzimanje:

Politika privatnosti

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Obrazac pristanka

Obrazac opoziva pristanka

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}