MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

 

 

Sava osiguravajuća grupa

Sava osiguravajuća grupa (Sava Insurance Group) pruža usluge primarnog osiguranja, reosiguranja, upravljanja imovinom i rešenja za penzionisanje. 

Više

Sava Re

Matična kompanija, Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re), je reosiguravajuće društvo sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, i operativno je holding društvo Sava Insurance Group-e. Sava Re je najveća kompanija za reosiguranje sa sedištem u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja opslužuje više od 350 partnera u više od sto tržišta reosiguranja širom sveta, a Grupa je jedna od vodećih grupa osiguranja u regionu, prisutna u šest zemalja Jadranske regije. Sava Re održava dugoročne rejtinge finansijske snage na nivou „A“, sa stabilnim izgledima, prema Standard & Poor's i AM Best.

Više

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}