Sava RE Grupa  • Druga najveća osiguravajuća grupa u regionu Jugoistočne Evrope (ukupno BOP €490m u 2016.)
  • Prisustvo na ukupno 6 tržišta zapadnog Balkana 
  • U devet osiguravajućih kompanija i njihovim zavisnim društvima, u okviru Grupacije radi oko 2.500 zaposlenih, na prostoru bivše Jugoslavije