Sava Insurance Group...

 

 

 

 

Profil Save Re i Sava osiguravajuće grupe

Sava osiguravajuća grupa pruža usluge primarnog osiguranja, reosiguranja, upravljanja imovinom i rešenja za penzionisanje. Matična kompanija, Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re), je reosiguravajuće društvo sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, i operativno je holding društvo Sava Insurance Group-e. Sava Re je najveća kompanija za reosiguranje sa sedištem u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja opslužuje više od 350 partnera u više od sto tržišta reosiguranja širom sveta, a Grupa je jedna od vodećih grupa osiguranja u regionu, prisutna u šest zemalja Jadranske regije.

Sava Re održava dugoročne rejtinge finansijske snage na nivou „A“, sa stabilnim izgledima, prema Standard & Poor's i AM Best.

Detaljnije...