Profil Save Re, matičnog društva Sava osiguravajuće grupe

Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re), je društvo za reosiguranje sa sedištem u Ljubljani i matično društvo Sava osiguravajuće grupe. Sava Re je najveća kompanija za reosiguranje sa sedištem u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa više od 350 partnera na više od 100 tržišta reosiguranja širom sveta. Grupacija je jedna od vodećih osiguravajućih grupa u regionu i prisutna je sa kompanijama u šest zemalja Adria regiona.

Akcije Sava Re kotiraju na Ljubljanskoj berzi i deo su berzanskog indeksa SBI TOP, centralnog indeksa ove berze. Sava Re ima ocenu finansijske snage „A“, sa stabilnim izgledima, od S&P Global Ratings i AM Best.

 

Šema matične grupa

Strategija i poslovni planovi Sava osiguravajuće grupe, vodeće osiguravajuća grupe u jugoistočnoj Evropi, prisutne u šest zemalja regiona.

Više

a

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}