• Popunjen obrazac prijave štete - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan) 
  • Dokaz o vlasništvu (Knjigovodstvene kartice, Popisne liste, Račune o nabavci oštećenih stvari i zaliha itd.)
  • Komisijski zapisnik osiguranika o načinu i okolnostima nastanka događaja
  • Zapisnici i druge isprave nadležnih organa o načinu nastanka štetnog događaja
  • Dokaz o redovnom održavanju mašine ili servisiranju
  • Fotografije u elektronskom obliku
  • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala
  • Računi o popravci oštećenih stvari
  • Kopija lične karte vlasnika
  • Kopija prve strane kartice tekućeg računa
  • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}