• Popunjen obrazac za prijavu štete - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
  • Kopija polise osiguranja
  • Dokaz o vlasništvu i vrednosti stvari (Račune o nabavci oštećenih stvari)
  • Zapisnici i druge isprave nadležnih organa o načinu nastanka štetnog događaja
  • Fotografije oštećenja u elektronskom obliku
  • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala, Izveštaji servisera, itd.
  • Računi o popravci oštećenih stvari
  • Kopija lične karte vlasnika
  • Kopija prve strane kartice tekućeg računa
  • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}