• Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja na robi u tranportu - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
 • Odštetni zahtev oštećenog lica (korisnika prevoza, imaoca prava)
 • Original prevozna isprava
 • Račun o vrednosti pošiljke
 • Komisijski zapisnik o prijemu robe potpisan od strane vozača i primaoca pošiljke
 • Izjava vozača i njegovog suvozača o uzrocima i okolnostima nastanka štetnog događaja
 • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
 • Račun prevoznika za usluge transporta pošiljke
 • Fotografije oštećene pošiljke
 • Za štete koje su posledica kvara uređaja za hlađenje dostaviti:
  • Kartice o radu za sve rashladne termouređaje sa podacima o temperaturnim dešavanjima
  • Račun ovlašćenog servisera za poslednji izvršen pregled rashladnog termouređaja i uređaja za zapisivanje temperature
 •  Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}