• Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja na robi u tranportu - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
  • Polisa osiguranja
  • Orginal prevozna isprava u zavisnosti od vrste prevoza
  • Zapisnik o šteti koji je potpisan od strane prevozioca
  • Prepiske sa učesnicima u transportu
  • Račun dobavljača
  • Paking lista
  • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
  • Tahograf kod saobraćajnih nezgoda
  • Dokumentacija u zavisnosti od vrste pošiljke poput Uverenja o poreklu i kvalitetu, sertifikata, potvrda o uništetnju, potvrda nadležnih organa, itd.
  • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}