MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00
 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja na robi u tranportu - online formular (Molimo Vas da u online formularu popunite sva polja kako bi proces obrade Vašeg zahteva bio efikasan)
 • Polisa osiguranja
 • Orginal prevozna isprava u zavisnosti od vrste prevoza
 • Zapisnik o šteti koji je potpisan od strane prevozioca
 • Prepiske sa učesnicima u transportu
 • Račun dobavljača
 • Paking lista
 • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
 • Tahograf kod saobraćajnih nezgoda
 • Dokumentacija u zavisnosti od vrste pošiljke poput Uverenja o poreklu i kvalitetu, sertifikata, potvrda o uništetnju, potvrda nadležnih organa, itd.
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava osiguranja

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}