Osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Prema ovom tipu osiguranja mogu se osigurati sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili zaposlenog na motornom ili drugom vozilu, bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost, izuzev duševno bolesnih lica i lica potpuno lišenih poslovne sposobnosti. Ako je ugovor o osiguranju zaključen bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguravač je u obavezi samo za osigurane slučajeve vezane za vozilo naznačeno u polisi osiguranja. Osiguranje se može ugovoriti ili samo za vozača ili za vozača i ostala lica u vozilu naznačenom u polisi osiguranja.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}