Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Svako pravno lice ili preduzetnik, može ugovoriti Kolektivno osiguranje zaposlenih pod uslovom da ugovara osiguranje za najmanje tri lica.

Mogu se osigurati:

  • zaposlena lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, dopunski radni odnos ili zaključen ugovor o delu
  • članovi domaćinstva osiguranih lica (od navršenih 15 do 65 godina).

Kolektivnim osiguranjem zaposlenih mogu se ugovoriti sledeći slučajevi:

  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta
  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta i prolazne nesposobnosti za rad
  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć
  • posledice nesrećnog slučaja, i to za slučaj smrti od nezgode i invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

Uslovi kolektivnog osiguranja od nezgode:

Predugovorno obaveštenje za kolektivno osiguranje od nezgodePosebni uslovi za kolektivno osiguranje od nezgode

Predugovorno obaveštenje za kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolestiPosebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}