Osiguranje turista i izletnika od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Prema ovom tipu osiguranja mogu se osigurati turisti bez obzira na godine starosti, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost. Ugovarči osigurankja su turističke i slične organizacije koje se bave organizacijom i sprovođenjem turističkih i sličnih putovanja i ostale organizacije (preduzeća, ustanove i sl.) koje za svoje članove, samostalno ili uz pomoć turističkih organizacija organizuju turistička i slična putovanja.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}