Ovu vrstu osiguranja mogu ugovoriti vlasnici, odnosno korisnici prevoznih sredstava koja služe za prevoz putnika u javnom saobraćaju.

Osiguravaju se putnici u javnom saobraćaju u onim prevoznim sredstvima za koja je prema postojećim zakonskim propisima propisana obaveza ugovaranja osiguranja od posledica nesrećnog slučaja.