Osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Ovu vrstu osiguranja mogu ugovoriti vlasnici, odnosno korisnici prevoznih sredstava koja služe za prevoz putnika u javnom saobraćaju.

Osiguravaju se putnici u javnom saobraćaju u onim prevoznim sredstvima za koja je prema postojećim zakonskim propisima propisana obaveza ugovaranja osiguranja od posledica nesrećnog slučaja.

Putnicima se smatraju:

  • lica koja se, radi putovanja, nalaze u prevoznom sredstvu određenom za obavljanje javnog prevoza, bez obzira na to da li su kupila voznu kartu
  • lica koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre ukrcavanja, odnosno posle iskrcavanja
  • lica koja su imala nameru da putuju određenim prevoznim sredstvom ili su njime putovala, osim lica kojima je mesto rada na prevoznom sredstvu.

Osiguravač (Sava osiguranje) je u obavezi samo za one nesrećne slučajeve koji su u neposrednoj uzročnoj vezi s putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva.

Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno Obavezno osiguranje po jednom putniku ne može biti niža od zakonom propisanog iznosa.

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}