Osiguranje članova udruženja, društava, organizacija i drugih lica od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji doprinosi ublažavanju posledica uzrokovanih nesrećnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesrećni slučaj smatra svaki neizvestan i od volje osiguranika nezavisan događaj koji je uzrokovao telesnu povredu.

Svako pravno ili fizičko lice, udruženje, društvo, organizacija i slično, koje želi da osigura svoje članove može ugovoriti ovu vrstu osiguranja. Osigurati se mogu članovi udruženja, društava, organizacija i druga lica: članovi kulturno-umetničkih društava, članovi planinarskih društava, hajkači (goniči) u lovu i lovci i ribolovci, polaznici škola skijanja i plivanja, lica koja pri rekreaciji koriste žičare i uspinjače.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}