Poštovani,

Vi ste


Podaci podnosioca prigovora

Prigovor

Podaci pravnog zastupnikaRok za odgovor na prigovor je 15 dana od dana prijema prigovora.
U slučajevima kada je za rešavanje prigovora potrebno više od 15 dana iz razloga koji ne zavise od naše volje, rok se može produžiti za najviše 15 dana, a Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd je dužno da o tome obavesti podnosioca prigovora, kao i o konkretnim preduzetim merama i očekivanom roku rešavanja prigovora, u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.