Zašto program Drugo lekarsko mišljenje?

Postoje situacije u životu kada su nam potrebne važne informacije, koje bi nam olakšale odluku, potvrdile naš izbor ili nas usmerile na pravi put. Teško je zamisliti kakav je osećaj saznati da boluješ od teške bolesti. Svako od nas u tako teškom trenutku želi još jednom da proveri da li je uspostavljena dijagnoza bolesti ispravna i da li je propisani postupak lečenja najprimereniji.

Sava osiguranje je za Vas obezbedilo program drugog lekarskog mišljenja, koji je jedinstvena usluga omogućena u saradnji sa kompanijom MediGuide, svetskim liderom u ovoj oblasti. Naši osiguranici kojima je dijagnostikovano određeno medicinsko stanje mogu da dobiju procenu svoje dijagnoze, i još značajnije procenu plana lečenja od strane nezavisnih stručnjaka i istraživača u vodećim zdravstvenim ustanovama u svetu. Drugo lekarsko mišljenje se daje na osnovu raspoložive zdravstvene dokumentacije osiguranika o njegovom medicinskom stanju.

Pristupi u postavljanju dijagnoze i lečenju se konstantno usavršavaju sa napretkom nauke i razvojem novih tehnologija. Sa drugim lekarskim mišljenjem imate pristup nezavisnoj proceni od strane vodećih svetskih medicinskih centara, bez dodatnih troškova.

Program drugog lekarskog mišljenja daje pristup sveobuhvatnim informacijama i savetima u cilju donošenja prave odluke u vezi Vašeg zdravlja. Kako je vreme bitan faktor drugo lekarsko mišljenje je obezbeđeno u pismenoj formi u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja kompletirane dokumentacije.

U situacijama kada se suočavamo sa teškom bolešću, spokoj uma može biti jedan od najboljih lekova.

Kako funkcioniše program Drugog lekarskog mišljenja?

Želimo da nikada nemate potrebu za drugim lekarskim mišljenjem.

Ukoliko biste se ipak našli u takvoj situaciji, Sava osiguranje i kompanija MediGuide kroz program drugog

lekarskog mišljenja omogućavaju Vam pristup svetski priznatim stručnjacima.

Da li je teško doći do Drugog lekarskog mišljenja?

Dovoljno je samo proći kroz 6 jednostavnih koraka:

 1. Osiguraniku je dijagnostikovano određeno medicinsko stanje.
 2. Osiguranik poziva lokalni MediGuide centar (April) i pokreće proces usługe drugog lekarskog mišljenja.
 3. Osiguranik potpisuje saglasnost za slanje svojih medicinskih podataka/nalaza. Nakon toga doktor priprema relevantne medicinske podatke za MediGuide.
 4. MediGuide identifikuje 3 medicinska centra koja su dostupna za pružanje drugog lekarskog mišljenja i obaveštava osiguranika (pacijenta) i doktora.
 5. Osiguranik i izabrani lekar biraju medicinski centar koji žele da koriste za usługu drugog lekarskog mišljenja, sa liste od 3 ponuđena medicinska centra.
 6. U roku od 10 radnih dana (od dana prijema), osiguraniku (pacijentu) i izabranom lekaru šalje se pisani izveštaj izabranog medicinskog centra u vezi originalne dijagnoze i predlog tretmana.

Uvid u lične podatke osiguranika, podatke o postavljenoj dijagnozi medicinskog stanja, kao i uvid u zdravstvenu dokumentaciju imaju stručnjaci asistentske kuce April (lokalnog MediGuide centra),

kompanije MediGuide i svetski priznate zdravstvene ustanove, kojima osiguranik daje saglasnost za uvid.

Navedena društva se obavezuju na poverljivost u obradi ličnih podataka i zdravstvene dokumentacije osigurane osobe.

Sava osiguranje neće imati uvid u medicinskusku dokumentaciju, dijagnozu i drugo lekarsko mišljenje svojih osiguranika.

Uz program Drugo lekarsko mišljenje, klijent dobija sledeći sadržaj:

 • Svoje drugo lekarsko mišljenje (originalnu verziju na engleskom i verziju sa prevodom ukoliko želi);
 • Svoje medicinske nalaze koje je dostavio u procesu;
 • Biografije stručnjaka koji su učestvovali u drugom lekarskom mišljenju;
 • Relevantna naučna istaživanja; preporučena od strane lekara eksperata
 • Kontakt informacije MediGuide.

Takođe, USB memorijska kartica koja sadrži sve gore navedene stavke je uključena u sadržaj.

Besplatni broj:  0800190108

MediGuide

4001 Kennett Pike Suite 218 | Creenville DE 19807 USA | Tel: +1302 425 5900 | info@mediguide.com | www.mediguide.com

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}