DOPUNSKA OSIGURANJA uz životno osiguranje 

Dopunska osiguranja se ugovaraju isključivo uz programe životnog osiguranja.  

Naši klijenti mogu ugovoriti neki od sledećih programa: 

 • Smrti usled nesrećnog slučaja,  
 • Trajni invaliditet usled nesrećnog slučaja,  
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, 
 • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem, 
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje, 
 • Pokriće za hirurške intervencije,  
 • Drugo lekarsko mišljenje, 
 • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit
 • Teže bolesti
 • Dopunsko osiguranje za slučaj smrti 

Smrti usled nesrećnog slučaja  

Pored sume koja se isplaćuje po osnovu nekog od programa životnih osiguranja u slučaju smrti osiguranika, ukoliko je smrt nastupila nesrećnim slučajem, korisnicima se isplaćuje i suma po osnovu ovog dopunskog osiguranja. Na ovaj način osiguranik obezbeđuje finansijsku sigurnost svoje porodice u slučaju nekog iznenadnog i nepredviđenog događaja. 

Trajni invaliditet usled nesrećnog slučaja 

Ukoliko usled nesrećnog slučaja nastane trajni invaliditet, osiguraniku se isplaćuje procenat od ugovorene osigurane sume za slučaj invaliditeta, utvrđen prema Tabeli za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti. 

Mesečna renta za invaliditet usled nezgode  

Ukoliko usled nesrećnog slučaja kod osiguranika nastane invaliditet preko 40%, isplaćuje se mesečna renta u periodu od 5 godina. Iznos rente ugovara se u trenutku  zaključenja ugovora i bira je klijent. Ovaj program ugovaraju klijenti koji žele da obezbede sebi novac za rehabilitaciju u slučaju nekog neželjenog događaja. 

Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem  

Ovaj program obezbeđuje nadoknadu troškova lečenja ukoliko je osiguraniku usled nezgode bila potrebna lekarska pomoć. Pokriveni su troškovi, koji nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. 

Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode  

Ugovaranje ovog dopunskog osiguranja, omogućuje osiguraniku isplatu naknade za svaki dan, koji je proveo na bolovanju usled nezgode, na bolničkom ili kućnom lečenju. 

Pokriće za hirurške intervencije  

U slučaju nastanka potrebe za hirurškom intervencijom usled bolesti ili nezgode osiguranika, za vreme trajanja osiguranja, isplaćuje se procenat od osigurane sume utvrđen u tabeli hirurških intervencija.
Ovim osiguranjem definisano je pokriće za 370 različitih hirurških intervencija. Osiguravajuće pokriće se odnosi i na decu osiguranika, postojeću i buduću, do njihove navršene desete godine života bez plaćanja dodatne premije. 

Drugo lekarsko mišljenje  

Obezbeđuje klijentu dobijanje drugog lekarskog mišljenja za bilo koje dijagnostifikovano medicinsko stanje, uključujući i procenu plana lečenja od strane svetskih stručnjaka i istraživača.  

Drugo lekarsko mišljenje može se koristiti u sledećim slučajevima: 

 • Kada je uspostavljena dijagnoza, 
 • Kada postoji dijagnoza od strane izabranog lekara više od godinu dana, 
 • Stanje nije akutno ili ne predstavlja životnu opasnost (ne zahteva trenutnu medicinsku intervenciju), 
 • Ukoliko nije potrebna evaluacija uz fizičko prisustvo lekara (uživo, npr. duševne bolesti). 

GENETSKA ANALIZA 

CANCER SCREEN 

U slučaju dijagnoze kancera, pruža se mogućnost korišćenja usluge genetske analize u cilju identifikacije naslednog rizika oboljevanja od kancera. 

U slučaju dijagnoze kancera kod osiguranika mogućnost DNK Cancer Screen analize imaju sva biološka deca osiguranika. 

Ukoliko se dijagnoatifikuje kancer kod jednog od bioloških roditelja osiguranika mogućnost DNK Cancer Screen analize ima osiguranik. 

NUTRIFIT 

Analiza NUTRIFIT predstavlja individualno prilagođen plan načina ishrane i stila života, koji je zasnovan na analizi jedinstvenih genetskih predispozicija. 

Analiza se bazira na činjenici da svaka osoba poseduje specfični genetski sadržaj i zbog toga ima specifične potrebe za hranom i životnim stilom.

Teže bolesti

Sava osiguranje pruža mogućnost da ugovorite dopunska osiguranja u slučaju težih bolesti, a ova polisa će vam pružiti finansijsku sigurnost i mir ukoliko se u budućnosti budu pojavili zdravstveni izazovi i teški trenuci. Teže bolesti koje su pokrivene ovim dopunskim osiguranjem podeljene su u 3 grupe. U prvoj grupi osigurano je 6 najčešćih težih bolesti, u drugoj grupi 21, dok treća grupa osigurava čak 33 teže bolesti. Ova vrsta osiguranja obezbeđuje isplatu jednokratne sume novca u slučaju dijagnoze teže bolesti poput raka, srčanih oboljenja ili moždanog udara. Isplaćena novčana sredstva mogu biti korišćena za bilo koji trošak koji vam je potreban - od medicinskih tretmana do pokrivanja svakodnevnih troškova života. Ovo dopunsko osiguranje se može ugovoriti uz Sava Progresiv.

Dopunsko osiguranje za slučaj smrti

Dopunsko osiguranje u slučaju smrti obezbeđuje finansijsku sigurnost vaših najmilijih u slučaju vašeg preranog odlaska. Ova vrsta osiguranja pruža isplatu jednokratne sume novca, koji može biti korišćen za pokrivanje troškova sahrane, izmirenje dugova, obezbeđivanje finansijske podrške za članove porodice ili ostvarivanje drugih finansijskih potreba. Ovo dopunsko pokriće se može ugovoriti uz Sava Progresiv i može biti posebno važno za osobe koje su glavni izdržavaoci porodice ili imaju finansijske obaveze.

 

Naši klijenti imaju mogućnost da sami naprave svoju kombinaciju pokrića ili mogu izabrati jedan od 4 paketa, koje su naši stručnjaci pažljivo sastavili: 

 1. NEZGODA (Smrti usled nesrećnog slučaja, Trajni invaliditet usled nesrećnog slučaja, Mesečna renta za invaliditet usled nezgode) 

 2. NEZGODA PLUS (Smrti usled nesrećnog slučaja, Trajni invaliditet usled nesrećnog slučaja, Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, Hirurške intervencije, Drugo lekarsko mišljenje) 

 3. NEZGODA PRO (Smrti usled nesrećnog slučaja, Trajni invaliditet usled nesrećnog slučaja, Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, Hirurške intervencije, Dnevna naknada)

 4. NEZGODA DNK (Smrti usled nesrećnog slučaja, Trajni invaliditet usled nesrećnog slučaja, Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, Drugo lekarsko mišljenje, DNK analiza) Uslovi osiguranja 

Uslovi:

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje od posledica nezgode

Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi uz dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}