MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Životno osiguranje -

program ZLATNA JESEN

Program ZLATNA JESEN jedinstven je na tržištu Srbije. Omogućava da se osiguraju osobe od 40. do 80. godine života, uz doživotno trajanje osiguranja. Premija osiguranja se plaća do 85. godine života, a trajanje osiguranja ostaje doživotno.
Kod zaključivanja osiguranja nije potreban uvid u zdravstveno stanje osiguranika.

Šta je program ZLATNA JESEN?

Karakteristike programa:

 • Mogu se osigurati osobe od 40. do 80. godine života
 • Trajanje osiguranja je doživotno
 • Premija se plaća do 85. godine života
 • Pokriveni rizik je smrt osiguranika, koji za pristupačnu premiju pruža finansijsku zaštitu Vašim najmilijima
 • Uz osnovno osiguranje, uključeno je i dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posledica nezgode

Posebne pogodnosti:

 • Automatsko plaćanje premije putem administrativne zabrane PIO fonda
 • Mogućnost zaključenja dopunskih programa osiguranja

Dopunska osiguranja uz program ZLATNA JESEN

Lom kostiju

U slučaju nastanka preloma kosti koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja (nezgode) isplaćuje se osigurana suma za lom kosti.

Teže bolesti

Isplata osigurane sume u slučaju nastanka jedne od težih bolesti koje su obuhvaćen ovim programom:

 • kancerogena oboljenja (maligni tumori)
 • moždani udar

Medicinska asistencija 

Mogućnost korišćenja usluga medicinske asistencije, koje uključuju usluge:

 • KUĆNE POSETE MEDICINSKOG TEHNIČARA
  • u slučaju nezgode
  • u slučaju hospitalizacije duže od 48h
 • KUĆNE NEGE
  • u slučaju hospitalizacije
 • SERVISNIH INFORMACIJA
  • informacije o medicinskim centrima  i uslugama koje pružaju
  • informacije o lokaciji najbliže apoteke
  • informacije o posedovanju određenog leka u apotekama
  • podsetnik na zakazani lekarski pregled
  • podsetnik pred istek zaliha leka
  • provera raspoloživih termina i zakazivanje pregleda kod lekara opšte prakse

Broj za prijavu medicinske asistencije: 011 36 36 998

Struktura paketa - numerički primeri (pristupna starost osiguranika je 65 godina)*:

Primer 1 

Osnovno osiguranje

Rizik Osigurana suma
Smrt 1.731,00 EUR
Smrt usled nezgode 1.000,00 EUR
Mesečna premija: 12,90 EUR

 

Dopunsko osiguranje

Rizik Osigurana suma
Lom kostiju 200,00 EUR
Teže bolesti 866,00 EUR
Medicinska asistencija
Mesečna premija: 4,44 EUR

Primer 2 

Osnovno osiguranje

Rizik Osigurana suma
Smrt 2.118,00 EUR
Smrt usled nezgode 2.000,00 EUR
Mesečna premija: 15,90 EUR

 

Dopunsko osiguranje

Rizik Osigurana suma
Lom kostiju 300,00 EUR
Teže bolesti 1.059,00 EUR
Medicinska asistencija
Mesečna premija: 5,61 EUR

 

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera

(**) Za svakog osiguranika ponaosob potreban je podatak o pristupnoj starosti

 Uslovi osiguranja

ZLATNA JESEN - Opšti uslovi za osiguranje života

ZLATNA JESEN - Posebni uslovi za doživotno osiguranje lica za slučaj smrti

ZLATNA JESEN - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za osiguranje od težih bolesti

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za osiguranje u slučaju loma kostiju usled nesrećnog slučaja

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za medicinsku asistenciju

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}