Životno osiguranje - program ZLATNA JESEN 

Šta je program ZLATNA JESEN? 

Program ZLATNA JESEN namenjen je prevashodno našim starijim klijentima, koji ne žele da svojoj porodici ostavljaju finansijske obaveze kada njih više ne bude. 

Šta je osigurano? 

  • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja  

Od čega još mogu da se osiguram? 

Ugovaranjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent može da proširi svoju osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su: 

  • Lom kostiju usled nesrećnog slučaja,  
  • Teže bolesti - kancerogena oboljenja (maligni tumori) i moždani udar, 
  • Medicinska asistencija (kućne posete medicinskog tehničara, kućna nega, servisne informacije). 

Ko se može osigurati i na koji period? 

Osigurati se mogu lica od 40. do 80. godine života. Trajanje osiguranja je doživotno, a premija se plaća do 85. godine života. 

Koji su benefiti ovog programa? 

  • Program omogućuje doživotno osiguravajuće pokriće i finansijsku zaštitu porodice. 
  • Ukoliko je smrt osiguranika nastupila kao posledica nesrećnog slučaja, isplaćuje se dodatna osigurana suma u skladu sa izabranim paketom. 
  • Ugovarač ima mogućnost izbora osiguranih suma i premije. 
  • Prijem u osiguranje se vrši bez lekarskog pregleda. 
  • Osigurana suma se isplaćuje korisnicima u roku od 48h. 
  • Moguće je plaćanje putem administrativne zabrane PIO fonda. 

Pristupna starost osiguranika: 

65 godina 

Trajanje osiguranja: 

doživotno 

Osigurana suma: 

2.039,00 EUR 

Osigurana suma za smrt usled nezgode: 

2.000,00 EUR 

Mesečno izdvajanje (premija):     

15,90 EUR 

(*) Primer obračuna je informativnog karaktera 

 Uslovi osiguranja

ZLATNA JESEN - Opšti uslovi za osiguranje života

ZLATNA JESEN - Posebni uslovi za doživotno osiguranje lica za slučaj smrti

ZLATNA JESEN - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za osiguranje od težih bolesti

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za osiguranje u slučaju loma kostiju usled nesrećnog slučaja

ZLATNA JESEN - Dopunski uslovi za medicinsku asistenciju

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}