Životno osiguranje - program STANDARD PRO

Šta je program STANDARD PRO?

Program osiguranja života STANDARD PRO obezbeđuje zaštitu najmilijih, u nepredviđenim i neželjenim situacijama, kao i planiranje lepih životnih događaja (penzije, školovanja/venčanja dece,...). Ugovaranjem ovog  programa naši klijenti pored štednje i pokrića rizika nastupanja smrtnog slučaja, obezbeđuju sebi novac za lečenje i rehabilitaciju u slučaju nastupanja jedne od 33 teže bolesti.

Posebna pogodnost koju ovaj program nudi klijentima je pokriće za svu decu osiguranika do njihove šesnaeste godine u slučaju nastanka jedne od definisanih težih bolesti bez dodatnog plaćanja i posebnog ugovaranja.

Šta je osigurano?

 • Doživljenje isteka ugovorenog osiguranja
 • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja
 • Dijagnoza jedne od 33 teže bolesti:
  • Kancerogena oboljenja (mailgni tumori)
  • Infarkt miokarda (infarkt srca)
  • Šlog (moždani udar)
  • Koronarna by-pass operacija
  • Bubrežna insuficijencija (otkazivanje rada bubrega)
  • Transplantacija organa
  • Paraliza (oduzetost)
  • Slepilo (gubitak vida)
  • Multipla skleroza
  • Zamena srčanih zalistaka
  • Operacija kod bolesti aorte (glavna arterija)
  • Bakterijski meningitis
  • Encefalitis
  • Otkazivanje rada jetre
  • Nepovratni gubitak intelektualnih sposobnosti (demencija) uključujući Alchajmerovu bolest
  • Parkinsonova bolest
  • Gubitak sluha
  • Opekotine trećeg stepena
  • Kardiomiopatija
  • Otkazivanje rada pluća
  • Dobroćudni tumor mozga
  • Progresivna mišićna distrofija
  • Infekcija HIV virusom usled transfuzije krvi ili fizičkog napada
  • Infekcija HIV virusom u toku obavljanja profesionalne dužnosti
  • Bolest motornih neurona pre 60. godine života
  • Poliomijelitis
  • Apalični sindrom
  • Aplastična anemija (hronična)
  • Traumatično oštećenje mozga
  • Reumatoidni artritis
  • Fulminantni hepatitis
  • Gubitak sposobnosti govora
  • Gubitak udova

Ko se može osigurati i na koji period?

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period od 5 do 30 godina.

Od čega još mogu da se osiguram?

Ugovarenjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su:

 • Smrti usled nesrećnog slučaja,
 • Trajni invaliditet,
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode,
 • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem,
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje,
 • Pokriće za hirurške intervencije,
 • Drugo lekarsko mišljenje,
 • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit.

Primer

Pristupna starost:

30 godina

Period trajanja osiguranja:

20 godina

Osigurana suma:

10.000,00 EUR

Mesečno izdvajanje (premija):

45,49 EUR

(*) Primeri su informativnog karaktera

Uslovi korišćenja

STANDARD PRO - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD PRO - Posebni uslovi za mešovito osiguranje života sa uključenim pokrićem 33 teže bolesti

STANDARD PRO - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD PRO - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}