Životno osiguranje - program STANDARD PLUS

Šta je program STANDARD PLUS?

Program STANDARD PLUS obezbeđuje osiguravajuću zaštitu osiguranika i njegove porodice u slučaju neželjenih događaja, ali i planiranje lepih životnih događaja (penzija, školovanje i venčanje dece,...). Pored toga ugovaranjem ovog programa klijent sebi obezbeđuje novac za lečenje i rehabilitaciju u slučaju dijagnoze jedne od 21 teže bolesti.

Šta je osigurano?

 • Doživljenje isteka ugovorenog osiguranja
 • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja
 • Dijagnoza jedne od 21 teže bolesti:
  • Kancerogena obolenja
  • Infarkt miokarda
  • Moždana kap
  • Koronarna bypass operacija
  • Otkazivanje funkcije bubrega
  • Transplantacija organa
  • Paraliza
  • Slepoća
  • Multiple skleroza
  • Zamena srčanih zalistaka
  • Operacije kod bolesti aorte
  • Bakterijski meningitis
  • Encefalitis
  • Otkazivanje jetre
  • Nepovratni gubitak intelektualnih sposobnosti (demencija), uključujući alchajmerovu bolest
  • Parkinsonova bolest
  • Gubitak sluha
  • Opekotine trećeg stepena
  • Kardiomiopatija
  • Otkazivanje rada pluća
  • Dobroćudni tumor mozga

Ko se može osigurati i na koji period?

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period od 5 do 30 godina.

Od čega još mogu da se osiguram?

Ugovarenjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su:

 • Smrti usled nesrećnog slučaja,
 • Trajni invaliditet,
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode,
 • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem,
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje,
 • Pokriće za hirurške intervencije,
 • Drugo lekarsko mišljenje,
 • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit.

Primer

Pristupna starost:

30 godina

Vreme trajanja osiguranja:

20 godina

Osigurana suma:

10.000,00 EUR

Mesečno izdvajanje (premija):

44,64 EUR

Broj težih bolesti koje su pokrivene:

21 teža bolest

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera 

Uslovi korišćenja

STANDARD PLUS - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD PLUS - Posebni uslovi za mešovito osiguranje života sa uključenim pokrićem težih bolesti

STANDARD PLUS - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD PLUS - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}