Osiguranje stambenog kredita

Šta je osiguranje stambenog kredita? 

Program SIGURNOST KREDIT je osiguranje života namenjeno korisnicima bankarskih kredita.  

Naši klijenti ga ugovaraju kako bi u slučaju svoje smrti zaštitili porodicu od zahteva banke za otplatu kredita. U toku trajanja osiguranja, osigurana suma se smanjuje u skladu sa anuitetnim planom banke. Osiguranik je uvek osiguran na neotplaćeni deo kredita. To znači da će u slučaju smrti korisnika kredita, osiguravajuća kuća banci isplatiti preostali dug po kreditu. 

Šta je osigurano? 

  • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja  

Ko se može osigurati i na koji period? 

Osigurati se mogu zdrava lica od 18 do 65 godina, a trajanje osiguranja se može ugovoriti na period od 1 do 30 godina. 

Koji su benefiti ovog programa? 

  • Ovaj program odgovara zahtevima banke za životnim osiguranjem prilikom podnošenja zahteva za kredit.   
  • Uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost porodici u slučaju smrti korisnika kredita. 
  • Iznos premije se ne menja u toku celog perioda plaćanja, a premija se plaća 80% vremena trajanja osiguranja. 

Primer

Pristupna starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 20 godina
Kamatna stopa kredita: 3.5%
Iznos kredita: 45.000,00 EUR
Mesečno izdvajanje (premija) 12,07 EUR

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera

Uslovi

SIGURNOST KREDIT - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST KREDIT - Posebni uslovi za individualno osiguranje života za slučaj smrti sa opadajućom osiguranom sumom

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}