MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Životno osiguranje - STANDARD program

Program STANDARD uz osiguranje za slučaj doživljenja i pokrića rizika smrti Vam pruža i mogućnost dodatne osiguravajuće zaštite, i to:

 • Smrti usled nesrećnog slučaja, na maksimalni iznos do 3x osigurane sume osnovnog osiguranja,
 • Trajnog invaliditeta, na maksimalno 2x u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja,
 • Mesečnu rentu za invaliditet,
 • Pokriće za hirurške intervencije,
 • Drugo lekarsko mišljenje,
 • Genetsku analizu – Cancer screen i NUTRIFIT,
 • Troškove lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem,
 • Dnevnu nadoknadu tokom dana odsustva sa rada, u bolnici ili van nje.

Šta je program STANDARD?

Program STANDARD Vam obezbeđuje sigurnost kroz osiguravajuću zaštitu od nepredviđenih događaja izazvanih rizicima kojima ste izloženi. Istovremeno, ovaj program predstavlja i vid štednje i ulaganja novca za treću životnu dob, kako biste sebi i svojoj porodici i tada obezbedili kvalitet života koji zaslužujete.

Cenu osiguranja određujete Vi, čime birate koliki iznos novca ulažete u ovaj vid štednje i osiguravajuće zaštite. Ukoliko kasnije poželite, osiguranje možete po fleksibilnim i povoljnim uslovima prilagoditi svojim finansijskim mogućnostima - prekinuti trajno ili privremeno, ili smanjiti obim pokrića.

Ko se može osigurati?

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period od 5 do 30 godina. Uplate se mogu vršiti u dinarima ili u evrima, mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno. Isplate ugovorenih osiguranih suma uvećanih za pripisanu dobit, vrše se u evrima ili dinarima.

Šta nudimo?

Paket STANDARD uz osiguranje za slučaj doživljenja i pokrića rizika smrti Vam pruža i mogućnost dodatne osiguravajuće zaštite, i to:

 • Smrti usled nesrećnog slučaja, na maksimalni iznos do 3x osigurane sume osnovnog osiguranja,
 • Trajnog invaliditeta, na maksimalno 2x u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja,
 • Mesečnu rentu za invaliditet,
 • Pokriće za hirurške intervencije,
 • Drugo lekarsko mišljenje,
 • Genetsku analizu – Cancer screen i NUTRIFIT,
 • Troškove lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem i
 • Dnevnu nadoknadu tokom dana odsustva sa rada, u bolnici ili van nje.

 

Ponuda životnog osiguranja je fleksibilna i može se formirati na osnovu individualnih zahteva.

Program STANDARD Sava životnog osiguranja jeste osnovni program, stvoren sa ciljem da Vam pruži zaštitu u danima koji dolaze i bude Vaš garant za sigurnu budućnost.

Primer

Pristupna starost: 30 godina
Period trajanja osiguranja: 25 godina
Osigurana suma: 10.000,00 EUR
Mesečno izdvajanje (premija): 44,07 EUR
Broj težih bolesti koje su pokrivene: -

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera 

(**) Obaveštenje o pripisanoj dobiti dostavljamo po isteku poslovne godine.

Uslovi korišćenja

STANDARD - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD - Dopunski uslovi za mešovito osiguranje života

STANDARD - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}