Životno osiguranje - program STANDARD

Šta je program STANDARD?

Program STANDARD obezbeđuje sigurnost kroz osiguravajuću zaštitu od nepredviđenih događaja. Istovremeno, ovaj program predstavlja i vid štednje i ulaganja novca za treću životnu dob čime se zadržava kvalitet života na određenom nivou. Cenu osiguranja, odnosno iznos novca, koji ulaže u ovaj vid štednje i osiguravajuće zaštite, bira klijent.  Svojim klijentima preporučujemo da izaberu iznos, koji im neće predstavljati finansijsko opterećenje.

Šta je osigurano?

  • Doživljenje isteka ugovorenog osiguranja
  • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja

Od čega još mogu da se osiguram?

Ugovarenjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su:

  • Smrti usled nesrećnog slučaja,
  • Trajni invaliditet,
  • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode,
  • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem,
  • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje,
  • Pokriće za hirurške intervencije,
  • Drugo lekarsko mišljenje,
  • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit.

Ko se može osigurati i na koji period?

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period od 5 do 30 godina.

Primer

Pristupna starost:

30 godina

Period trajanja osiguranja:

20 godina

Osigurana suma:

10.000,00 EUR

Mesečno izdvajanje (premija):

44.07 EUR

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera 

Uslovi korišćenja

STANDARD - Opšti uslovi za osiguranje života

STANDARD - Posebni uslovi za mešovito osiguranje života

STANDARD - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

STANDARD - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}