Životno osiguranje - program SIGURNOST

Šta je program SIGURNOST? 

Ovaj program osiguranja života pruža finansijsku zaštitu najbližih u slučaju smrti osiguranika, jer su osigurane sume kod ovog pograma visoke, a premija koja se plaća pristupačna. 

Šta je osigurano? 

 • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja 

Od čega još mogu da se osiguram? 

Ugovaranjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su: 

 • Smrti usled nesrećnog slučaja,  
 • Trajni invaliditet,  
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, 
 • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem, 
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje, 
 • Pokriće za hirurške intervencije,  
 • Drugo lekarsko mišljenje
 • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit. 

Ko se može osigurati i na koji period? 

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period od 1 do 30 godina. 

Koji su benefiti ovog programa? 

 • Osnovna korist od proizvoda sastoji se u pružanju finansijske potpore porodici u slučaju smrti osiguranika. 
 • Uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u nepredviđenim životnim situacijama. 

Premija 

Posebna pogodnost kod ovog programa osiguranja je pristupačna premija, koja se može ugovoriti već od 3 EUR mesečno. 

Premija može biti plaćena godišnje ili u mesečnim, kvartalnim i polugodišnjim ratama. 

Primer

Pristupna starost: 30 godina
Period trajanja osiguranja: 30 godina
Osigurana suma: 25.000,00 EUR
Mesečno izdvajanje (premija): 10,16 EUR

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera

Uslovi osiguranja

SIGURNOST - Opšti uslovi za osiguranje života

SIGURNOST - Posebni uslovi za osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom

SIGURNOST - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

SIGURNOST - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}