Životno osiguranje - program NAŠA BUDUĆNOST  

Šta je program NAŠA BUDUĆNOST?

Ovaj program osiguranja života omogućuje planiranje sopstvene budućnosti i budućnosti bliskih osoba (npr. školovanje dece, hobi, dopunu penzije i sl.) . Ugovaranjem ovog programa korisniku, navedenom na polisi, isplaćuje se mesečna stipendija u periodu od 5 godina, u slučaju smrti osiguranika ili doživljenja isteka osiguranja. 

Šta je osigurano?

 • Doživljenje isteka ugovorenog osiguranja 
 • Smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja  

Kada se ugovori i dopunsko osiguranje za slučaj smrti, ukoliko do nje dođe isplaćuje se i dodatna osigurana suma od 60 mesečnih stipendija kao jednokratni iznos. 

Od čega još mogu da se osiguram?

Ugovaranjem dopunskih osiguranja uz ovaj program, klijent dobija kompletnu osiguravajuću zaštitu. Dopunska osiguranja, koja se mogu dodatno ugovoriti su: 

 • Smrti usled nesrećnog slučaja,  
 • Trajni invaliditet,  
 • Mesečna renta za invaliditet usled nezgode, 
 • Troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem, 
 • Dnevna naknada tokom dana odsustva sa rada usled nezgode, u bolnici ili van nje, 
 • Pokriće za hirurške intervencije,  
 • Drugo lekarsko mišljenje
 • Genetska analiza – Cancer screen i NutriFit. 

Ko se može osigurati i na koji period? 

Osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, a period uplate stipendije može biti od 1 do 20 godina. 

Koji su benefiti ovog programa? 

 • Plansko obezbeđenje novčanih sredstava za budućnost, 
 • Zaštita životnog standarda u kasnijoj životnoj dobi (dodatna sredstva u penziji), 
 • Finansijsko obezbeđenje porodice u slučaju smrti, 
 • Isplata dodatne osigurane sume od 60 mesečnih stipendija kod dopunskog osiguranja, 
 • Ugovaranjem ostalih dopunskih osiguranja obezbeđuje se novac za lečenje i rehabilitaciju u slučaju nezgode ili hirurške intervencije i ostvaruje mogućnost provere dijagnoze od strane najvećih svetskih stručnjaka. 

Primer*:

Pristupna starost: 35 godina
Period uplate stipendije: 15 godina
Period trajanja osiguranja: 20 godina
Iznos mesečne rente: 50 EUR
Dopunsko osiguranje za slučaj smrti: 3.000,00 EUR
Mesečno izdvajanje (premija): 18,28 EUR

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera 

 Uslovi osiguranja

NAŠA BUDUĆNOST - Opšti uslovi za osiguranje života

NAŠA BUDUĆNOST - Posebni uslovi za stipendijsko osiguranje života sa dopunskim osiguranjem za slučaj smrti

NAŠA BUDUĆNOST - Posebni uslovi za osiguranje od posledica nezgode

NAŠA BUDUĆNOST - Dopunski uslovi za drugo lekarsko mišljenje i genetsku analizu

Dopunski uslovi za hirurške intervencije usled nesrećnog slučaja i bolesti

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}