Osiguranje stakla od loma

Sve staklene površine koje se nalaze na Vašem objektu ili unutar njega možete osigurati u Sava osiguranju, bilo da su uništene olujom ili ljudskom nepažnjom.

Šta se još može osigurati osiguranjem stakla od loma?

Pored staklenih površina ovim osiguranjem mogu se osigurati reklamni panoi, svetleći natpisi, mermerne ploče ili od veštačkog kamena, sanitarije u svim prostorijama.

Pogodnosti za klijente ugovaranjem polise osiguranja stakla od loma

Našim ugovaračima osiguranja omogućavamo posebne pogodnosti na ugovoreno trajanje osiguranja, na uslove plaćanja premije i po drugim osnovama.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}