Kod osiguranja stakla od loma predmeti osiguranja su:

  • sve vrste stakla i ogledala
  • staklena vrata
  • ploče – mermerne i od veštačkog kamena
  • porculanski umivaonici i klozetske šolje
  • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici
  • reklamni panoi
  • svetleći natpisi i reklame
  • neonske i ostale svetleće cevi.