Osiguranje mašina od loma

Odgovorna kompanija vodi računa o svojoj imovini, a naročito o ispravnosti i bezbednosti mašina koje koristi u svom poslovanju. Redovan servis i kontrola ponekad nisu dovoljni. Mašine je potrebno osigurati od kvarova, nehata, zle namere, nemara.

Šta se sve može osigurati osiguranjem mašina od loma?

Kod osiguranja mašina od loma veliki broj različitih predmeta se može osigurati: mašine, uređaji, aparati, energetska postrojenja i slično; radni uređaji; instalacije u sklopu ili izvan građevinskog objekta; cevovodi, krupan alat i slično.

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju ugovaračima su omogućene pogodnosti po više osnova:

  • bonus – sniženje premije na osnovu pozitivnog tehničkog rezultata,
  • po osnovu učešća osiguranika u šteti (franšiza),
  • za mirovanje mašina ili uređaja,
  • za ugovoreno trajanje osiguranja,
  • za uslove plaćanja premije,
  • po drugim osnovama.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}