MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Osiguranje mašina od loma

Kod osiguranja mašina od loma veliki broj različitih predmeta se može osigurati:

 • mašine, uređaji, aparati, energetska postrojenja i slično
 • radni uređaji
 • instalacije u sklopu ili izvan građevinskog objekta
 • cevovodi, krupan alat i slično.

Najčešći rizici od kojih se navedeni predmeti osiguravaju su nezgoda u pogonu i nespretnost, nehat ili zla namera zaposlenog ili nekog drugog lica.

Elementi za izračunavanje premije osiguranja:

 • delatnost osiguranika
 • predmet osiguranja
 • obim pokrića
 • suma osiguranja
 • trajanje osiguranja.

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju ugovaračima su omogućene pogodnosti po više osnova:

 • bonus – sniženje premije na osnovu pozitivnog tehničkog rezultata
 • po osnovu učešća osiguranika u šteti (franšiza)
 • za mirovanje mašina ili uređaja
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama.

Elementi koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna naknade iz osiguranja su:

 • vrednost stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod totalne štete)
 • troškovi popravke po cenama materijala i rada u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod delimične štete)
 • amortizovana vrednost
 • vrednost ostatka (spašeni delovi)
 • suma osiguranja
 • visina ugovorenog učešće u šteti (franšiza).

Premija osiguranja zavisi od ugovorene kombinacije osiguranih rizika, od visine ugovorenih suma osiguranja i dr. 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}