Osiguranje od opasnosti provalne krađe

Osiguranje od krađe i razbojništva obezbeđuje Vašu imovinu od otuđenja.

Pored osiguranja opreme i zaliha, od krađe možete osigurati novac, hartije od vrednosti, dragocenosti kao i novac u prenosu od i do Banke.

Provalna krađa i razbojništvo predstavljaju rizike koji ugrožavaju sve pokretne stvari osiguranika.

Provalna krađa

Pod provalnom krađom smatra se pre svega ona krađa kod koje njen izvršilac provali u prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora, provaljivanjem tavanice, zidova i podova ili otvaranjem mesta osiguranja lažnim ključem, pravim ključem ili njegovim duplikatom do kojeg se došlo na nelegalan način.

Od rizika provalne krađe stvari su osigurane samo za vreme dok se nalaze u zaključanim i zatvorenim prostorijama, dok su novac, hartije od vrednosti, štedne knjižice, nakit, zlatni predmeti i kolekcije osigurani samo ako su smešteni u posebnom zaključanom mestu kao što je čelična blagajna, trezor i sl. Roba i druge zalihe koje se drže na otvorenom prostoru moguće je osigurati samo ako se to posebno ugovori i ukoliko je taj prostor ograđen dobro održavanom ogradom visine od najmanje 2m i ukoliko postoji stalni čuvar.

Obična krađa, pronevera ili manjak se ne može osigurati!

Razbojništvo

Pod razbojništvom se podrazumeva oduzimanje osigurane stvari silom, odnosno primenom pretnji da će se ugroziti život ili zdravlje osiguranika. Kod osiguranja novca i novčanih vrednosti za vreme prenosa, odnosno prevoza, pored rizika razbojništva moguće je ugovoriti i rizik saobraćajne nezgode. Takođe, osiguranje pokriva i štete koje nastanu usled obesti (vandalizma) u toku izvršenja ili pokušaju izvršenja provalne krađe i razbojništva.

Razbojnička krađa

Pod razbojničkom krađom se podrazumeva protivpravno oduzimanje predmeta osiguranja kada počinilac, koji je zatečen u vršenju provalne krađe, upotrebi silu ili pretnju da će neposredno napasti na život ili telo osiguranika ili trećeg lica u cilju da zadrži predmet osiguranja.

Koji su predmeti osiguranja kod osiguranja od opasnosti krađe?

Predmeti osiguranja kod osiguranja od opasnosti krađe su: pokretne stvari – nameštaj, mašine, aparati, stvari domaćinstva i drugo; novac, dragocenosti, papiri od vrednosti i drugo, u zaključanim smestištima i za vreme manipulacije njima; zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, sitnog inventara i drugo; novac i druge dragocenosti za vreme prenosa ili prevoza; stvari u muzejima, na izložbama, u javnim bibliotekama.

Prilikom zaključenja osiguranja od rizika provalne krađe i razbojništva uslov je postojanje određenih preventivnih mera zaštite (minimalno jedna):

  • automatski alarmni uređaj,
  • čuvarska služba,
  • gvozdene rešetke,
  • metalne roletne,
  • sigurnosne brave.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}