Provalna krađa i razbojništvo predstavljaju rizike koji ugrožavaju sve pokretne stvari osiguranika. U poslednjih nekoliko godina primetan je značajan porast pomenutih opasnosti u strukturi šteta.

Provalna krađa – Pod provalnom krađom smatra se pre svega ona krađa kod koje njen izvršilac provali u prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora, provaljivanjem tavanice, zidova i podova ili otvaranjem mesta osiguranja lažnim ključem, pravim ključem ili njegovim duplikatom do kojeg se došlo na nelegalan način.