Osiguranje pokretne tehnike

Ukoliko tehničke predmete koristite van poslovnog prostora (lap top računari, razni merni instrumenti…) paketom osiguranja Pokretne tehnike pokriveni su rizici od požara, krađe, loma mašina i prenosa i prevoza.

Koji su predmeti osiguranja kod osiguranje pokretne tehnike?

Predmeti osiguranja kod osiguranja pokretne tehnike su mehanički, hidraulični, pneumatski, električni, optički, elektronski, laserski, ultrazvučni, izotopski prenosivi instrumenti, uređaji i aparati, koji se koriste na terenu, a služe za geološka i hidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku (tehničku i medicinsku) i snimanje i slično, a ne čine sastavni deo, odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letilicu kojima se vrši prenos.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}