Predmeti osiguranja kod osiguranja pokretne tehnike su mehanički, hidraulični, pneumatski, električni, optički, elektronski, laserski, ultrazvučni, izotopski prenosivi instrumenti, uređaji i aparati, koji se koriste na terenu, a služe za geološka i hidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku (tehničku i medicinsku) i snimanje i slično, a ne čine sastavni deo, odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letilicu kojima se vrši prenos radi korišćenja mogu biti predmeti osiguranja u okviru ove vrste osiguranja.