Osiguranje od rizika požara smatra se osnovnim rizikom u imovinskom osiguranju uopšte. Zaključenje drugih vrsta osiguranja često je uslovljeno time da se prethodno zaključi i osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti kao osnovnog osiguranja.

Iako ugovarači osiguranja, ponekad zbog loše ekonomske situacije, vrše određenu selekciju rizika, osiguranje od požara se gotovo nikad ne isključuje, jer posledice nastupanja osiguranog slučaja mogu biti izuzetno velike a ponekad i katastrofalne. U zavisnosti od nivoa pokrića, ova vrsta osiguranja spada u tzv. jeftinija osiguranja pa je to takođe još jedan od razloga zašto ugovarači osiguranja ne isključuju požarne rizike.