MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Osiguranje od požara i drugih opasnosti

Osiguranje od rizika požara smatra se osnovnim rizikom u imovinskom osiguranju uopšte. Zaključenje drugih vrsta osiguranja često je uslovljeno time da se prethodno zaključi i osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti kao osnovnog osiguranja.

Iako ugovarači osiguranja, ponekad zbog loše ekonomske situacije, vrše određenu selekciju rizika, osiguranje od požara se gotovo nikad ne isključuje, jer posledice nastupanja osiguranog slučaja mogu biti izuzetno velike a ponekad i katastrofalne. U zavisnosti od nivoa pokrića, ova vrsta osiguranja spada u tzv. jeftinija osiguranja pa je to takođe još jedan od razloga zašto ugovarači osiguranja ne isključuju požarne rizike.

Osiguranje od požara ne podrazumeva samo osiguranje od rizika požara, već kako je to uobičajeno u osiguranju dodati su i slični, odnosno srodni rizici kao npr: udar groma, eksplozija, oluja, grad, itd.

Ovom vrstom osiguranja su obuhvaćeni sledeći predmeti osiguranja:

 • građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama
 • oprema (pokretnosti-mašine, uređaji i aparati za rad, nameštaj i inventar)
 • zalihe gotovih proizvoda, nedovršenih proizvoda, repromaterijala
 • gotov novac, hartije od vrednosti.

Osnovni paket rizika kod ovog osiguranja obuhvata: požar, eksplozija, udar groma, oluja, grad – tuča, udar motornog vozila i pokretne radne mašine, manifestacije i demonstracije, pad i udar letelice. Uz osnovne rizike, osiguravajuće pokriće može se proširiti i ugovoriti i za pojedine dopunske rizike: poplava, bujica, izlivanje vode iz instalacija, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snežna lavina, iscurenje (lekaža), samozapaljenje zaliha, iscurenje užarene tečne mase,…

Za izračunavanje premije osiguranja upotrebljavaju se sledeći elementi:

 • suma osiguranja
 • delatnost osiguranika
 • predmet osiguranja
 • osigurane opasnosti (rizici)
 • građevinska kategorija
 • klasa zaštitnih mera
 • klasa opasnosti
 • način ugovaranja visine pokrića (način osiguranja)
 • trajanje osiguranja.

Obezbeđene su posebne pogodnosti:

 • za automatske uređaje za javljanje ili gašenje požara (automatski i ručni javljači)
 • za čuvarsku službu
 • za ugovoreno trajanje osiguranja
 • za uslove plaćanja premije
 • po drugim osnovama.

Elementi na osnovu kojih se obračunava naknada iz osiguranja:

 • vrednost stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod totalne štete)
 • troškovi popravke po cenama materijala i rada u vreme nastanka osiguranog slučaja (kod delimične štete)
 • amortizovana vrednost
 • vrednost ostatka (spašeni delovi)
 • suma osiguranja
 • način ugovaranja visine pokrića (način osiguranja).

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}