Predmeti osiguranja kod Kombinovanog osiguranja računara su elektronski računari i slični uređaji sa opremom, pomoćne mašine, klima i energetski uređaji i instalacije i procesni elektronski računari. Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti: materijalna vrednost nosača podataka, troškovi ponovnog formiranja podataka, troškovi za najam drugog računara.

Naknada iz osiguranja se odnosi na: uništenje osigurane stvari (vrednost osigurane stvari u vreme nastanka osiguranog slučaja umanjeno za vrednost ostatka) i oštećenje osigurane stvari (visina popravke u vreme nastanka osiguranog slučaja umanjena za izgubljenu vrednost stvari zbog istrošenosti, starosti, ekonomske zastarelosti i za vrednost ostatka).