Kombinovano osiguranje računara

Za osiguranje računara i njihove opreme predlažemo Kombinovano osiguranje kojim su kompjuteri osigurani od požara, loma mašina i krađe.

Koji su predmeti osiguranja kod Kombinovanog osiguranja računara?

Predmeti osiguranja kod Kombinovanog osiguranja računara su, pored elektronskih računara i slični uređaji sa opremom, pomoćne mašine, klima i energetski uređaji i instalacije i procesni elektronski računari. Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti: materijalna vrednost nosača podataka, troškovi ponovnog formiranja podataka, troškovi za najam drugog računara.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}