Biznis putno osiguranje

Šta je Biznis putno osiguranje?

Poslovna putovanja u inostranstvo, učešće takmičara na međunarodnim sportskim događajima i drugo, zauzimaju sve veći procenat u ukupnom broju putovanja u inostranstvo. Za ovu grupu putovanja u inostranstvo pripremili smo Biznis putno osiguranje kojim je omogućeno osiguravajuće pokriće za višestruka inostrana putovanja.

Šta pokriva odnosno obezbeđuje Biznis putno osiguranje?

Svako putovanje u inostranstvo podrazumeva obezbeđenje određene vrste zaštite, u slučaju da se nešto neplanirano dogodi. Putno osiguranje obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Ko se može osigurati?

Prema Opštim uslovima za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, mogu se osigurati zdrava lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

U okviru Biznis putnog osiguranja, mnoge kompanije, predstavništva, filijale, sportski savezi i klubovi, poslovna udruženja i sindikati, zbog potrebe za čestim putovanjima u inostranstvo mogu zaključiti polisu na godišnjem nivou, kojom obezbeđuju osiguravajuće pokriće za svoje zaposlene odnosno članove, u inostranstvu za željeni broj dana. Na ovaj način se obezbeđuje povoljnija polisa osiguranja, koja je, u stvari, vrsta kolektivne polise osiguranja.

Postupak kupovine Biznis putnog osiguranja putem web portala

Na osnovu prethodno potpisane generalne polise Biznis putnog osiguranja za određeni broj dana za zaposlene koji putuju u inostranstvo, klijent preko novog web portala, kome pristupa brzo i lako putem linka, i nakon upisivanja potrebnih podataka, preuzima odgovarajući broj Potvrda biznis putnog osiguranja. Preuzetu Potvrdu klijent može da pošalje na željeni email ili da odštampa. Takođe, nakon izdavanja Potvrde automatski se umanjuje broj iskorišćenih dana od ukupnog broja kupljenih dana, odnosno dobija se informacija o broju preostalih dana osiguranja.

Koje benefite kompanije, sportski savezi i poslovna udruženja postižu kupovinom polise Biznis putnog osiguranja?

Benefiti su višestruki:

  • mogućnost kupovine osiguranja za sve zaposlene u kompaniji (članove sportkog saveza, poslovnog udruženja i sl.)
  • samostalno preuzimanje potvrda od strane klijenta
  • jeftinija polisa osiguranja u odnosu na individualna osiguranja za isti nivo pokrića
  • brzina i jednostavnost dobijanja Potvrde za putovanje
  • pristup aplikaciji u svakom momentu uz eliminisanje izdvajanja vremenaz sastanke i razgovore sa zastupnikom osiguranja.

Kako postupiti u slučaju nezgode ili bolesti tokom poslovnog putovanja?

U slučaju potrebe za lekarskom pomoći zbog iznenadne bolesti ili nezgode na poslovnom putovanju, potrebno je pozvati naš asistentski centar TBS Team 24, email: opsmed@tbs-team24.com, telefon: +381 11 435 0 435. Sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, dobijaju se od njih, tj. oni organizuju prvi pregled i odobravaju troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.

Više informacija o Biznis putnom osiguranju i obezbeđivanju polise odnosno potvrda putem web portala, zainteresovane kompanije, sportski savezi i udruženja, poslovna udruženja i sindikati, mogu dobiti putem mejla pzo.info@sava-osiguranje.rs ili telefona +381 11 36 44 851.

If4_6Cxo1ns

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}